Gamalejovo výskumné centrum má 130 rokov

Národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie
N. F. Gamaleja v Moskve.
Národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie N. F. Gamaleja nesie meno čestného akademika Ruskej akadémie vied N. F. Gamaleja. Výskumníci pracujúci v národnom centre sú autormi vakcíny proti COVID-19 Sputnik V.

Nikolaj Fjodorovič Gamaleja sa narodil 17. februára 1859 v meste Odesa, zomrel 29. marca 1949 v Moskve. Bol žiakom Louisa Pasteura. V Rusku zaviedol očkovanie proti besnote ako v druhej krajine na svete. Narodil sa v rodine plukovníka Fjodora Michajloviča Gamaleja. Bol z rodiny dvanástich detí. Jeho dedo Michail Gamalej pracoval ako lekár a napísal monografiu o antraxe, ktorú neskôr preložili do nemčiny. Bacillus anthracis alebo anthrax bola ako samostatná kultúra vyčlenená nemeckým, či pruským, vedcom Heinrichom Hermannom a Robertom Kochom.

Pasteurov žiak

Nikolaj Fjodorovič Gamaleja absolvoval Novoruskú univerzitu a Petrohradskú vojenskú lekársku akadémiu. Po štúdiu sa vrátil do Odesy. Pracoval tam v nemocnici Osipa Močutkového. V roku 1885 vyhral konkurz a získal od cárskej vlády štipendium na pobyt u Louisa Pasteura. Tam si prehĺbil poznatky z oblasti bakteriológie.

Nikolaj Fjodorovič Gamaleja

Vráťme sa však k vedeckému ústavu, ktorý nesie jeho meno. Vznikol v roku 1891 ako Súkromný chemicko-mikroskopický a bakteriologický kabinet F. M. Blumethala. V roku 1919 po zmene politického režimu bol znárodnený. Zmenil sa na Štátny, neskôr Ústredný bakteriologický ústav Národného komisariátu zdravotníctva Ruskej federatívnej socialistickej republiky.

V roku 1931 bol spojený s Centrálnym bakteriologickým inštitútom Mikrobiologického inštitútu a tiež epidemiologickým a dezinfekčným oddelením Sanitárno-hygienického inštitútu. V roku 1937 sa stal súčasťou Národného komisariátu Zväzu sovietskych socialistických republík. Počas druhej svetovej vojny vznikli jeho filiálky v kazašskom meste Alma-Ata a v ruskom meste Sverdlovsk. Veľká skupina odborníkov pracovala v meste Kazaň v Tatárskej autonómnej sovietskej republike.

V roku 1945 sa ústav premenil na Ústav epidemiológie, mikrobiológie a infekčných chorôb Akadémie lekárskych vied ZSSR. V roku 1948 dostal meno Nikolaja Fjodoroviča Gamaleja. K ústavu pripojili laboratóriá Všezväzového ústavu experimentálneho lekárstva a klinického oddelenia Nemocnice S. B. Botkina. V roku 1948 sa premenil na Vedecko-výskumný ústav epidemiológie a mikrobiológie Akadémie Lekárskych vied ZSSR. V roku 1966 ústav odmenili vyznamenaním Červenou zástavou práce. V roku 2014 k nemu pripojili Vedecko-výskumný ústav virológie D. I. Ivanovského. V roku 2017 dostal súčasný názov.

Výskumný program centra

Hlavnou činnosťou je riešenie zásadných problémov v oblasti epidemiológie, lekárskej a molekulárnej mikrobiológie a infekčnej imunológie. Špecificky sa zameriavajú na všeobecné a osobitné vzorce distribúcie a epidemické prejavy infekčných chorôb; štruktúru a dynamiku infekčnej patológie populácie, vznik, fungovanie a epidemický prejav prirodzených ohnísk chorôb ľudí; genetiku, molekulárnu biológiu, ekológiu a perzistenciu patogénnych mikroorganizmov; problémy všeobecnej a infekčnej imunológie vrátane imunoregulácie a imunokorekcie, spôsoby a prostriedky diagnostiky a prevencie infekčných chorôb.

Národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie N. F. Gamaleja je členom Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie zodpovedným za sekciu mikrobiológie. Koordinuje vedecké činnosti ústavov a inštitúcií zodpovedajúceho profilu. Realizuje výskumné programy na liečenie infekčných chorôb a nozokomiálnych nákaz, prírodných ložiskových chorôb ľudí, lekársku mikrobiológiu, genetiku a molekulárnu biológiu baktérií, teoretickú a aplikovanú infekčnú imunológiu.

Pod patronátom výskumného centra funguje deväť špecializovaných centier (pre rickettsiózy, leptospirózu, brucelózu, tularémiu, legionelózu, mykoplazmózu, chlamýdie, klostridiózu, boreliózu), z ktorých väčšina sú jediné špecializované lekárske laboratóriá na svete. Národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie N. F. Gamaleja vyvinulo nasledovné lieky: Interferón alfa (Интерферон альфа-2b (IFNα-2b, ИФНα-2b), Kagocel (Кагоцéл), meglumína akrydonacetát, obchodný názov Cykloferón (Меглюмина акридонацетат, obchodný názov Циклоферон), Pyrogenalum (Пирогенал), Cytoflavín (Цитофлавин). Ústav má tiež registrované dve vakcíny proti vírusu Ebola.

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.

FOTO: yandex.ruPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *