Pravda o nových testoch

V uplynulých dňoch Slovensko zakúpilo 35 miliónov testov. Výsledkom niekoľkodňového stretnutia odborníkov na Úrade vlády SR bol zoznam opatrení a návrhov, z ktorých jedným bol návrh distribúcie nových antigénových testov. Ministerstvo zdravotníctva SR sa s týmto návrhom stotožnilo a zabezpečilo vhodné testy, pre ktoré rezort požiadal Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo SR o výnimku na samotestovanie. Aj tento krok prispeje k spomaleniu šírenia pandémie a pomôže ochrániť nás všetkých.

Nákup sa realizoval prostredníctvom Európskej komisie, kde sa jasne definovali požiadavky ministerstva a na ich základe boli Bruselom obstarané testy. Napriek tomu sa medzi ľuďmi šíria nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o zakúpených testoch. 

Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi testov:

– Pri názalnom teste sa robí odber zo špičky nosa, preto je palička kratšia. Odberový tampón je väčší a vďaka tomu sa výter urobí z väčšej plochy. 

– Pri nazofaryngálnom teste sa výter robí z nosohltana a preto palička musí byť dlhšia. Zároveň tieto výtery môže realizovať len kvalifikovaný zdravotník.

Aké tvrdenia o zakúpených testoch sa šíria a aká je pravda:

Tvrdenie 1:

Standard Q Covid AG test (výrobca Biosensor) nie je nazálny a ani samotestovací.

Pravda 1:

Standard Q Covid Ag test od spoločnosti Biosensor je dodávaný názálny aj nazofaryngálny. Rozhodujúci je odberový tampón, ktorý je buď krátky (nazálny) alebo dlhý (nazofaryngálny).  

(https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2021/01/SDQ_Nasal_Ag-Public-Report_20210119v1.pdf)

Viaceré krajiny pracujú na stratégii samotestovania občanov nazálnymi testami. Tento týždeň ČR udelila výnimku na používanie tohto výrobku na samotestovanie (viď priložený dokument) a o udelenie výnimky pre tento výrobok požiadalo aj MZ SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. MZ SR doložilo úradu pre normalizáciu všetky potrebné dokumenty na udelenie tejto výnimky.

Tvrdenie 2:

Nazálne testy STANDARD COVID-19 Ag FIA, ktoré výrobca uviedol na trh nie sú samotestovacie.

Pravda 2:

Skratka “FIA” znamená fluorescent immunoassay, teda test je odčítavaný na základe fluorescenčnej metódy v prístroji. Podľa tampónu (odberovej tyčinky) však môže byť aj nazálny, alebo nazofaryngálny. Testy sú väčšinou používané na testovanie v zariadeniach. MZ SR nenakúpilo testy, na vyhodnotenie ktorých je potrebný prístroj a ani neuvažovalo o ich nákupe pre potreby domáceho testovania. 

Tvrdenie 3:

Testy CLINITEST ® Rapid COVID-19 sú síce nazálne, ale nie samotestovacie.

Pravda 3:

Nemecký Federálny inštitút pre farmaceutické a lekárske výrobky už vydal povolenie na núdzové použitie, aby bolo možné tento test použiť aj ako samotest.

Tvrdenie 4:

Zakúpené testy majú výrazne nižšiu presnosť.

Pravda 4:

Nazálne testy môžu mať len o niečo nižšiu presnosť, niektoré štúdie dokonca uvádzajú vyššiu presnosť. Odber sa realizuje z prednej časti nosa, no zároveň tampónom, ktorý pri výtere zasiahne oveľa väčšiu plochu.

Tvrdenie 5:

Kúpa týchto testov je v rozpore s odporúčaniami Európskej komisie.

Pravda 5:

Európska komisia v novej stratégii pripúšťa používanie antigénových testov na samotestovanie. Európska komisia vo svojom odporúčaní uvádza: ”Ak výskum preukáže, že za určitých okolností môže rýchle antigénové testy namiesto vyškoleného zdravotníckeho pracovníka alebo iného vyškoleného pracovníka vykonávať testovaná osoba, možno zvážiť samotestovanie s odborným usmernením alebo bez neho.” 

(zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0122(01)&from=SK)

Navyše samotný nákup testov realizovala Slovenská republika prostredníctvom Európskej komisie.


Zdroj: MZ SR, TS, Mgr. Zuzana Eliášová

Foto: Gerd Altmann z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *