UNLP začne od leta upratovať vlastnými kapacitami

Košice, 12. marca 2021 – Od leta minulého roka pracovala Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  na vyhodnocovaní kvality a efektívnosti doterajšieho spôsobu upratovania.  Keďže ide o upratovanie dvoch mimoriadne rozsiahlych areálov – Rastislavova 43 a Tr. SNP 1 (spolu 118.000 m2 upratovanej podlahovej plochy), bolo potrebné  zozbierať veľký rozsah údajov a vyhodnotiť viacero kľúčových faktorov.  Výsledkom je, že si od leta 2021 bude  nemocnica upratovať svoje priestory vlastnými kapacitami. Rozhodla o tom tento týždeň na zasadnutí Rada riaditeľov UNLP pod vedením generálneho riaditeľa Vladimíra Grešša a výkonných riaditeľov Martina Paula a Petra Kizeka, ktorá vedie druhú najväčšiu nemocnicu na Slovensku od mája 2020. 

„UNLP si menšiu časť priestorov upratuje svojimi silami už niekoľko rokov. Ide najmä o Kliniku úrazovej chirurgie, niekoľko administratívnych priestorov či Pavilón XVI na Rastislavovej ulici. „Kvôli pandémii sme si začali upratovať aj priestory Veľkokapacitného odberového miesta, či nové Vakcinačné centrum. Pri údržbe priestorov potrebujeme byť rýchli a kvalitní, aby sme vedeli poskytovať  bezpečnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečiť hygienické štandardy,“ hovorí generálny riaditeľ Grešš. UNLP zamestnáva v súčasnosti 20 upratovačiek, vedenie predpokladá, že do leta prijme ďalších 150-170 zamestnancov v súvislosti s upratovaním.

Externé služby bude UNLP využívať ešte niekoľko mesiacov. Do júla 2021.

Vedenie UNLP  niekoľko týždňov rokovalo so súčasným dodávateľom upratovacích a hygienických služieb o čiastočnom znížení rozsahu upratovania. „V najbližšom čase  budú rokovania rozšírené o komplexné prevzatie agendy upratovania vlastnými kapacitami, ako aj o možnosť prevzatia zamestnancov. Taktiež budeme riešiť technické aj ekonomické témy komplexného ukončenia dodávateľsko-odberateľského vzťahu, vrátane záväzkov po lehote splatnosti.  Budeme hľadať spôsoby, ktoré budú výhodné pre všetky dotknuté strany: zamestnancov, dodávateľa aj UNLP. Veríme, že sa dohodneme,“ vysvetľuje V. Grešš.

Výhodnosť vlastného upratovania potvrdzujú aj ekonomické ukazovatele. Podľa ekonomickej analýzy UNLP bude upratovanie vlastnými kapacitami oproti outsourcingu lacnejšie. Interná kalkulácia predpokladá úsporu cca 240.000 € ročne. Ušetrené zdroje budú použité na ďalšie zvyšovanie kvality hygieny UNLP.

„Upratovanie nemocnice externým dodávateľom má viacero špecifík a mnohé z nich  sú pre UNLP  výrazne obmedzujúce. Názory na rozsah, kvalitu a cenu poskytovaných služieb sú neraz zdrojom obchodných a prevádzkových nedorozumení. Upratovanie zdravotníckeho zariadenia v trhovom prostredí, kde je uzatvorenie zmluvného vzťahu, ktorý by vyhovoval obom zmluvným stranám, takmer nemožné.  Svedčia o tom  množstvá sporov v štádiu verejného obstarávania alebo aj počas plnenia zmlúv“. Nemocnica chce podľa V. Grešša od externých poskytovateľov prevziať všetky dobré prvky manažmentu, ktoré budú prevenciou pred neprimeraným nárastom nákladov na túto činnosť.

Vlastné upratovanie pomôže ešte viac znížiť riziko nemocničných nákaz

Pre vlastné upratovanie sa vedenie UNLP rozhodlo aj  preto, že k ďalšiemu  znižovanie nozokomiálnych (nemocničných) nákaz je potrebné sprísniť upratovací harmonogram. Ten sa bude realizovať cez dobre riadené vlastné upratovacie kapacity. Tým, že bude mať nemocnica upratovanie vo vlastnej správe, bude jednoduchšie implementovať opatrenia, ktorými sa môže zabezpečovať príslušný štandard hygienicko-epidemiologického režimu. V prospech nového modelu hovoria aj skúsenosti iných nemocníc. Mnohé súkromné nemocnice si upratujú samé, vlastné upratovanie má aj Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, či Univerzitná nemocnica Martin, resp. VÚSCH Košice.

„Chceme nasledujúce mesiace využiť na plynulý prechod upratovanie vo vlastnej réžii. Tak, aby pacienti a zamestnanci pocítili zmenu čo najmenej a aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a hygieny,“ konštatuje V. Grešš. Nemocnica medzičasom vypracovala alebo doplnila tieto interné dokumenty: Hygienicko-epidemiologický režim nemocnice, Harmonogram upratovania (obsahuje 67.000 položiek), Dezinfekčný program, Passport upratovaných priestorov (týka sa viac ako 4.200 priestorov a 118.000 m2 plochy), vecný a časový harmonogram pre jednotlivé pracoviská (ide o 180 upratovacích stredísk) a ďalšie.

Viaceré z uvedených dokumentov budú tvoriť obsah interných smerníc. Vypracovanie uvedených dokumentov si vyžadovalo niekoľko mesiacov práce z dôvodu, že informácie a údaje chýbali, alebo boli veľmi nekvalitné. Všetky uvedené materiály sú nevyhnutné pre realizáciu upratovacích a hygienických  služieb v réžii nemocnice.   

„Chceme poďakovať terajšiemu dodávateľovi a jeho zamestnancom za doterajšiu spoluprácu. Ceníme si jeho prístup počas celého obdobia a hlavne počas náročnej COVID pandémie,“ uzatvára generálny riaditeľ.

Zdroj: UNLP Košice, TS

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *