Stanovisko ŠÚKL na medializovaný prípad úmrtia po vakcíne od AstraZenca

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dôsledne analyzuje každé podozrenie na nežiaduci účinok vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19, obzvlášť ak ide o podozrenie na závažný nežiaduci účinok a úmrtie.

Pri stanovení toho, či ide o možnú súvislosť medzi vakcínou a nežiaducou reakciou, je potrebné vziať do úvahy celkový zdravotný stav očkovaného, iné užívané lieky a ďalšie faktory. V prípade medializovaného prípadu podnikol Štátny ústav štandardné kroky na prešetrenie nahlásených nežiaducich účinkov ešte v priebehu minulého týždňa ešte pred spracovaním reportáže. Redaktorka oslovila Štátny ústav v piatok so všeobecnými otázkami k vakcíne od AstraZeneca a nepýtala sa na konkrétny prípad.

Štátny ústav pokračuje v hodnotení kauzality  v prípade úmrtia 38ročnej ženy po očkovaní vakcínou od AstraZeneca. Na základe doteraz dostupných údajov, nie je možné dať očkovanie a úmrtie do priameho súvisu. Akonáhle budeme mať k dispozícii potrebné informácie, prípad vyhodnotíme a o výsledku budeme transparentne informovať.

Štátny ústav je v neustálej komunikácií aj s ostatnými liekovými agentúrami a dennodenne vyhodnocuje hlásené podozrenia na nežiaduce účinky hlásené nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom kontexte. V prípade, že Štátny ústav bude mať dôvodné pochybnosti o bezpečnosti vakcíny, bezodkladne príjme všetky potrebné kroky na zabezpečenie ochrany zdravia slovenských občanov (napr. preventívne zablokovanie šarží). Hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov a vakcín sú dôležitým nástrojom sledovania ich bezpečnosti, musia však byť potvrdené na základe dôkladnej farmakovigilančnej analýzy.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

FOTO:
Image by Willfried Wende from PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *