APAZ: Stanovisko k návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) nesúhlasí, aby Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve bol financovaný zdravotnými poisťovňami a teda z prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť.

Štát si musí plniť svoju úlohu na úrovni štátnej zdravotnej politiky. Ak občan a zamestnávateľ musia zo zákona platiť povinné odvody do zdravotnej poisťovne, tak štát sa musí postarať o to, aby finančné prostriedky boli vynaložené na zdravotnú starostlivosť a nie na financovanie umelo vytvorených inštitúcií. V Ústave SR v Čl. 40 sa uvádza, že každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke
pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

V súčasnosti nemalé finančné prostriedky z povinných odvodov do zdravotnej poisťovne končia v umelo vytvorených inštitúciách (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií…), ktoré neposkytujú zdravotnú starostlivosť. V medzirezortnom
pripomienkovom konaní je návrh Zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorý hovorí o ďalšej inštitúcii, ktorej činnosť bude financovaná z povinných zdravotných odvodov prostredníctvom zdravotných poisťovní.

Zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované. Len investičný dlh slovenských nemocníc je vo výške 1,5 miliardy eur. V systéme nám chýbajú zdravotnícki pracovníci, nie sú finančné prostriedky na inovatívne lieky v kardiológii, onkológii a iných odboroch. Ak musia zdravotné poisťovne financovať
štátom zriadené ďalšie inštitúcie, tieto prostriedky nám budú prirodzene chýbať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v úhradách za lieky a zdravotnícke pomôcky.

Zákonodarný zbor si musí uvedomiť, že prenesením povinnosti financovať nové inštitúcie z prostriedkov zdravotných poisťovní je na úkor liečby pacienta, čo je v rozpore s tým, na aký účel zdravotné odvody majú slúžiť. Sme presvedčení, že všetky tieto úrady by nemali byť financované
z prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť, ale zo štátneho rozpočtu.

Zdroj: APAZ, MUDr. Štefan Zelník, PhD.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *