Nemocnica AGEL Komárno vyzýva darcov krvi na pomoc

Nemocnica AGEL Komárno avizuje nedostatok zásob krvi všetkých krvných skupín. Vyzýva preto všetkých darcov, ktorí môžu, aby prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Aj napriek pandémii koronavírusu je darovanie krvi možné pri splnení prísnych protiepidemických opatrení. V nemocnici sú vďační za každého darcu, ktorý sa rozhodne pomôcť. Komárňanská nemocnica pre zlepšenie stavu zásob krvi zorganizovala Valentínsku kvapku krvi, ale aj mimoriadny marcový sobotný odber.

Posledné týždne Nemocnica AGEL Komárno eviduje nárast potreby transfúznych prípravkov na oddeleniach. Ide predovšetkým o interné oddelenie, chirurgiu, gynekológiu či onkológiu, vysvetľuje MUDr. Enikő Radi, primárka Hematologicko-transfuziologického oddelenia. ,,Chýbajú nám všetky krvné skupiny, hlavne ale skupiny 0 a A. Darcovia môžu krv darovať u nás v nemocnici  v pracovných dňoch okrem utorka, od 7.30 do 11.00 hod. Vzhľadom na protiepidemické opatrenia sa však musia telefonicky nahlásiť na presný termín,“ vysvetľuje primárka.

Nedostatok krvi je aj napriek dvom väčším akciám – Valentínskej kvapke krvi a mimoriadnemu sobotnému odberu v polovici marca.  Počas Valentínskej kvapky bolo krv darovať 208 darcov, z toho 26 sa pre tento šľachetný skutok rozhodlo prvýkrát. Z prvodarcov bolo 11 žien a 15 mužov, zo stabilných darcov prevládajú muži.

,,Snažíme sa, aby aj napriek aktuálnej situácii naši pacienti nijakým spôsobom nepocítili nedostatok krvi, našich stabilných darcov vyzývame aj adresne, ale radi by sme sa obrátili aj na širokú verejnosť. Každý jeden darca krvi je u nás vítaný a veľmi si ho vážime,“ dodala MUDr. Radi. ,,Prípravky červených krviniek vzhľadom k pandémii momentálne stále karantenizujeme 14 dní. Ak darca za tento čas  neochorie alebo nemá pozitívny test na koronavirus a o tejto skutočnosti nás neinformuje, iba vtedy vieme použiť tieto transfúzne prípravky pre pacientov.“

Hematologicko-transfuziologické oddelenie upozorňuje, že v súčasnej situácii platia osobitné ustanovenia pre darcov, ktorí prekonali koronavírus, rovnako je upravená aj možnosť darovať krv po vakcinácii proti koronavírusu. Podľa aktuálne platných predpisov tzv. pendleri nateraz krv darovať nemôžu.  Pre všetky transfuziologické pracoviská platia  rovnaké kritériá až do odvolania.

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá:

  1. Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19.).
  2. Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny. 
  3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19  alebo s človekom v karanténe a nemal infekciu dýchacích ciest môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
  4. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2, môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku antigénneho alebo PCR testu na koronavírus.

Ak však osoba nemá robený kontrolný test, môže darovať krv najskôr 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby), resp. najskôr 28 dní po prvotnom pozitívnom výsledku testu na SARS-CoV-2 pri asymptomatickom priebehu.

  1. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích ciest a testom bolo  vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
  2. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby). 
  3. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19  (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby). 
  4. Darca, ktorý pracuje alebo býva v zahraničí  a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Odporučenie pre darovanie krvi a jej zložiek v súvislosti s očkovaním proti SARS-CoV-2

  • po aplikácii mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) – možnosť darovania 14 dní po každej vakcinačnej dávke, pokiaľ sa nevyskytnú ďalšie ťažkosti, 
  • po aplikácii vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) – možnosť darovania 28 dní po každej vakcinačnej dávke. 

Zdroj: AGEL SK

Foto: AGEL SKPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *