Štúdia: Až 83 % pacientov je imúnnych najmenej ďalších 5 mesiacov

Štúdia ktorá bola realizovaná na viac ako 20 000 zdravotníkov vo Veľkej Británii zistila, že väčšina ľudí, ktorí prekonali COVID-19, bude pravdepodobne imúnna ešte niekoľko ďalších mesiacov. Štúdia s názvom „SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation (SIREN)“ dospela k záveru, že imunitná odpoveď z prekonanej infekcie znižuje riziko opätovného onemocnenia koronavírusom o 83 % po dobu najmenej 5 mesiacov.

Bohužiaľ správy o opakovaných infekciách vírusom SARS-CoV-2 otriasli dôverou v schopnosť imunitného systému udržať si obranu proti vírusu. Predbežné výsledky štúdie našťastie niektoré z týchto obáv zmierňujú. Dáta naznačujú, že prirodzená imunita môže byť rovnako účinná ako očkovanie, najmenej počas päťmesačného obdobia, ktoré štúdia doposiaľ sledovala. Zdá sa, že opakované infekcie sú zriedkavé – vyskytli sa u menej ako 1 % z približne 6 600 účastníkov, ktorí prekonali  COVID-19. Vedci ale tiež zistili, že ľudia, ktorí sú znovu infikovaní, môžu mať vysokú hladinu vírusu v nose a hrdle, aj keď nejavia príznaky.

Zdroj: Nature

Foto: congerdesign z Pixabay