Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém zdravotníctva príde vo veľmi krátkom čase o 20 % pracovnej sily v ošetrovateľstve.

Už dnes nám pritom chýba 15 000 sestier. Hlavným dôvodom je vysoký vekový priemer a odchod do predčasného alebo starobného dôchodku. Príčinou enormného odchodu sestier je aj katastrofálna situácia v nemocniciach, únava, preťaženie, vyhorenie a nízke mzdy. Sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti. Ich enormné preťaženie a neustále sa vystavovanie vysokému stupňu infekcie vedie k čoraz väčšej psychickej tiesni.

Môžeme skonštatovať, že sme možné riešenia situácie už dávno premrhali. Roky upozorňujeme kompetentných na to, v akej situácii sa ošetrovateľská profesia nachádza, roky sme konfrontovaní s nezáujmom, popieraním reality, bagatelizovaním skutočnosti a toto je výsledok. Nielen pandémia, ale nečinnosť a nezáujem riešiť zlú situáciu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku zapríčinilo to, že sme si doslova zavraždili ošetrovateľskú profesiu na Slovensku.

Okolité krajiny situáciu so svojimi sestrami začali aktívne riešiť a to rapídnym zvýšením miezd. Tu už nehrozí exodus, odchod tu je a deje sa to dlhé roky. Pandémia len urýchlila rozhodovanie sa sestier a pôrodných asistentiek a naplno podporila ich rozhodnutie odísť a to doslova s nechuťou a s pocitom frustrácie a krivdy zo strany štátu a politikov, konštatuje Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA.

Aktuálne prieskumy zo sveta, ale aj u nás hovoria o dramatickom náraste posttraumatickej stresovej poruchy, ťažkej depresie alebo úzkosti u zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s pandémiou. Podľa prieskumu psychológov okolo autora Miloša Šlepeckého vykazujú tieto príznaky respondenti v alarmujúcich 70 – 80 %, čo je enormné číslo. Vo Veľkej Británii je to 45 %. Preto sa nemusíme čudovať, že nám zo systému tohto roku odíde omnoho viac sestier ako v roku 2020, dodal Lukáš Kober.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek doručila Ministerstvu zdravotníctva SR svoj návrh na aspoň čiastočné riešenie stabilizácie ošetrovateľských pracovných síl v našom systéme zdravotníctva a tým bol návrh na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek. Na odpoveď a jasné riešenia stále čakáme. Čakáme už 20 rokov. Môžeme konštatovať, že predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR a Vlády SR stále podceňujú situáciu. Slovensko sa dostalo do stavu, ktorý môžeme vyriešiť len tak, že aktuálne pracovné sily v zdravotníctve zastabilizujeme a budeme robiť všetko pre to, aby sme motivovali našich vlastných ľudí, aby sa vrátili pracovať späť na Slovensko. Toto žiadna vláda v novodobej histórii nedokázala vyriešiť a je zjavné, že trend pokračuje. Hrdíme sa tým, že našim lekárom a sestrám prichádzajú vypomáhať kolegovia z Rumunska, Poľska, či Dánska. Áno, ich pomoc je chvályhodná, ale nerieši to stav, ktorý tu po ich odchode ostane. Naše sestry odchádzajú a budú odchádzať, podotkla Iveta Lazorová, prezidentka komory.

Množstvo nadčasov, zákaz čerpania dovoleniek, neustály boj a dokazovanie toho, či majú nárok na vyššiu PN v prípade nakazenia sa COVID-19, nepreplácanie nadčasov a množstvo ďalších priam neuveriteľných prekážok nás dostal tam kde sme. Nie je to len pandémiou. Na Slovensku sa tisícky sestier nakazili, no žiaľ, sú zaznamenané informácie aj o min. 10 úmrtiach spomedzi sestier. Sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti a dôsledky exodu sestier z profesii cítime už teraz.

Zdroj: Prevzaté SK SaPA

Foto: Freepik