Stav psychiatrických pacientov sa opäť zhoršuje, rozširujeme kapacity

Stres a úzkosť uvoľnia psychológovia cez anonymné linky počas Veľkej noci nepretržite. Linky duševnej pomoci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pomáhajú našim pacientom a ľuďom s problémami od roku 1989. S dôverou sa na našich odborníkov čoraz viac obracajú zvlášť počas pandémie. Skúškou boli tohtoročné Vianoce. Stali sa zreteľným odrazom toho, že zložitá situácia mimoriadne dolieha na duševné zdravie množstva obyvateľov. Posledné dni a týždne sa stav psychiatrických pacientov opäť zhoršuje. Naši odborníci preto aktuálne rozširujú starostlivosť. Pomôžu aj prostredníctvom dôverných telefonátov.

Poscovidový syndróm ako zdroj psychických ťažkostí

Po Vianociach začali rýchlo pribúdať pacienti s psychiatrickými problémami a situácia sa postupne zhoršovala. Príčinou boli prísnejšie obmedzenia, nárast úmrtí v rodinách a napätie v domácnostiach i v spoločnosti rástlo. Začali nám pribúdať aj pacienti s psychickými komplikáciami v rámci postcovidového syndrómu – s úzkosťami, depresiami, nespavosťou, stratou koncentrácie, poruchami pamäti,“ opisuje aktuálnu situáciu na I. psychiatrickej klinike jej prednosta MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA.

Oklieštené pravidlá fungovania v spoločnosti počas pandémie pripravili pacientov o možnosti kompenzácie nadmernej stresovej záťaže a problémy sa u nich len prehlbujú. Podobne ako u workoholikov na dovolenkách, dochádza k zvýrazneniu psychických aj telesných prejavov úzkosti až po uvoľnení nadmerného stresu,“ vysvetľuje prednosta Dragašek.

Rozširujeme kapacity v prospech pacientov, ktorí trpia pre pandémiu

Počas druhej vlny pandémie sa pracovisko v rámci obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti venovalo hlavne akútnym a život ohrozujúcim stavom, len najzávažnejším duševným poruchám, ktorých riešenie neznieslo odklad. Obmedzené bolo aj poskytovanie psychoterapeutických výkonov, pracovnej a inej podpornej terapie. „V súčasnosti postupne obnovujeme  plný rozsah terapeutických výkonov. Naše pracovisko ponúka rozšírené kapacity pre ambulantné psychiatrické aj psychologické vyšetrenia, konzultácie, znovu funguje aj denný psychiatrický stacionár. Na lôžkovej časti rozširujeme poskytovanie odbornej aj ambulantnej starostlivosti okrem akútnych stavov aj o pacientov s úzkostnými, neurotickými, stresom podmienenými poruchami, zo zreteľom naaktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia,“ aktualizuje Dragašek.


Linky zaručia anonymitu a anonymný je aj jej pracovník

Odborníci na linkách ponúkajú ľuďom duševnú podporu, upokoja emócie, dodajú nádej, upriamia pozornosť na pozitívne stránky života a zlepšia náladu. Cieľom je ventilácia a odreagovanie emócií. Klientovi pomáhame zorientovať sa v problematike a zapájame jeho vlastné zdroje zvládania. Následne ponúkame možnosti riešenia problému, prípadne priame odborné usmernenie, ak treba, poskytneme kontakty na odborníkov z oblasti duševného zdravia,“ opisuje doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., prednosta II. psychiatrickej kliniky. Odborníci UNLP na linkách pomoci ponúkajú riešenie aj na úzkostné stavy – odporučia jednoduché a stabilizačné techniky a telefonicky ho inštruujú.

Sviatočné obdobia patria roky medzi najzáťažovejšie. V tom čase najviac telefonujú osamelí a izolovaní ľudia, prípadne pozostalí, ktorí stratili svojich blízkych.

Aj počas veľkonočných sviatkov, od 2.4. do 4.4. vrátane, budú odborníci na linkách k dispozícii 24-hodín. 

V bežných dňoch fungujú linky takto:

Linka nádeje I. psychiatrickej kliniky: 055/ 644 1155

funguje každý párny týždeň:


pondelok – štvrtok: 7:30-19:30

Linka dôvery II. psychiatrickej kliniky: 055/ 622 2323 

fungujekaždý nepárny týždeň v rovnakom čase ako Linka nádeje.

V  piatky a počas víkendov fungujú linky duševnej pomoci v UNLP non-stop. Sú spoplatnené ako telefonát na pevnú linku. 

Dôležité kontakty nájdete na stránke I. psychiatrickej kliniky UNLP (necovidová zóna na Tr. SNP) : http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=112

II. psychiatrická klinika pre pandémiu, od vlaňajšieho decembra, funguje v obmedzenom režime pre pacientov s Covid-19 v covidovej zóne UNLP na Rastislavovej. 

Zdroj: UNLP Košice

Foto: mohamed Hassan z Pixabay