UNLP Košice: Zriaďujeme Klientske centrá pre poistencov ZP Dôvera

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice zriaďuje od zajtrajšieho dňa nové Klientske centrá v oboch areáloch nemocnice. Budú  k dispozícii všetkým poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorýmUNLP nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť od 1. apríla tohto roka. Zdravotnú starostlivosť bude UNLP poskytovať tým pacientom – poistencom Dôvery, u ktorých pôjde o poskytnutie neodkladnej  zdravotnej starostlivosti, resp. o akútny zdravotný stav. UNLP bude zároveň všetkých ostatných pacientov informovať, aby sa obrátili priamo na ZP Dôvera. O tom, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  im poskytne zdravotnú starostlivosť, ak si ich stav nevyžaduje neodkladné ošetrenie, musí svojich poistencov informovať priamo poisťovňa Dôvera.

UNLP Košice tak reaguje na situáciu, keď aj napriek niekoľkomesačnému úsiliu vedenia nemocnice nedošlo  k dohode s poisťovňou Dôvera do 31. marca 2021. „Je nám ľúto, že pol roka opakované argumenty nechala poisťovňa dôjsť do stavu, že nebude mať uzatvorenú platnú zmluvu s jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v krajine. Mrzí nás, že sa celá situácia skomplikovala práve v tomto náročnom pandemickom období, ale je kľúčové, aby sme sa dohodli na nových spravodlivých podmienkach. Ako štatutári nemocnice totiž nemôžeme uzavrieť nevýhodnú zmluvu, ktorá znevýhodní v konečnom dôsledku pacientov,“  uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice V. Grešš.     

Dôvody, prečo zatiaľ nedošlo k vzájomnej dohode, sú ekonomické. „Už uplynulý rok pri rokovaniach so ZP Dôvera sme otvorili tému nedostatočných platieb za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Nedostatočnosť platieb bola z našej strany komunikovaná ako pomer platby za ekonomickú náročnosť liečby pacientov oproti platbám Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Všetky platby od poisťovní idú v prospech poskytovania  zdravotnej starostlivosti, preto trváme na tom, aby poisťovňa Dôvera platila UNLP rovnako, ako najväčšia zdravotná poisťovňa na trhu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ UNLP Košice Vladimír Grešš.

Finančné analýzy UNLP rovnako ako nezávislé potvrdenie audítorom potvrdzujú nižšie platby od ZP Dôvera oproti platbám VšZP za ekonomickú náročnosť liečby. Za rok 2020 to predstavuje viac ako  4,5 mil. €, čo je viac než 16 %. Jednoducho povedané, za rovnaký výkon poskytnutej  zdravotnej starostlivosti bola platba od ZP Dôvera o 16 % nižšia oproti VšZP.  ZP Dôvera niekoľko rokov platila za výkony menej ako konkurencia, čo je jeden z dôvodov strát na strane UNLP a opakujúcich sa oddlžovaní štátnej nemocnice. „Hoci sme uplynulé mesiace ustúpili od navýšenie platieb ZP Dôvera v plnej výške dopadu navýšenia miezd a inflácie, stále nie je zo strany poisťovne ochota na dohodu. Chceme ubezpečiť poistencov Dôvery, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa dohodli a presadili navýšenie platieb od poisťovne v ich prospech. V našom spoločnom záujme je, aby sme sa dohodli čo najskôr,“ uviedol k situácii generálny riaditeľ.   

Nemocnica dlhodobo poskytuje zdravotnú starostlivosť zo stratou, toto navyšovanie straty je potrebné zastaviť.  Preto má 29 ozdravných projektov, jedným z nich je aj dorovnanie platieb ZP Dôvera na úroveň VšZP. Vedenie UNLP Košice o situácii informovalo aj zriaďovateľa, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. „Pre nás je čas na podpis novej zmluvy dnes do polnoci, stále má poisťovňa Dôvera príležitosť nastaviť spravodlivé podmienky platieb tak, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým jej pacientom,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Akútni pacienti Dôvery sa nemusia obávať, zdravotná starostlivosť im bude poskytnutá.

„Aj v súčasnej pandemickej situácii bude naďalej poskytovaná všetkým covidovým pacientom  neodkladná zdravotná starostlivosť na pracovisku na Rastislavovej ulici, necovidovým  pacientom v akútnych stavoch bude zase slúžiť nemocnica na Tr. SNP 1,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice Martin Paulo. „Každý pacient, ktorý príde na ošetrenie, bude vyšetrený. Popíše svoj zdravotný problém a lekár po vyšetrení rozhodne, či ide o akútnu alebo neakútnu zdravotnú starostlivosť. O vzniknutej situácii sú informované všetky pracoviská, kliniky, oddelenia, centrá, či ambulancie UNLP Košice. Pre zdravotníkov sme zriadili Centrálu neodkladnej zdravotnej starostlivosti  (CNZS), ktorá im bude k dispozícii  7 dní v týždni. Naši lekári a zdravotný personál budú na situáciu pripravení a verím, že ju profesionálne zvládnu,“ dodal M. Paulo.

Klientske centrá budú na Tr. SNP 1 a na Rastislavovej 43

Klientske centrá budú k dispozícii poistencom Dôvery od štvrtka 1. Apríla. Jedno sa nachádza ma poliklinike v areáli na Tr. SNP, druhé v objekte bývalej lekárne na Rastislavovej ulici 43 (Pavilón XIV). Pacientom budú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Všetky potrebné informácie nájdu pacienti aj na www.unlp.sk a taktiež na sociálnych sieťach.

Zdroj: UNLP Košice, TS

Obrázok: UNLP.SK