LOZ: Počas pandémie idú v nitrianskej nemocnici šetriť na personále, v Košiciach zabojovali o financie so ziskovou Dôverou

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP) od 1.4.2021 nemá zmluvu so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera, keďže nemocnica neakceptovala návrh zmluvy nevýhodný pre nemocnicu.

Od 1. apríla 2021 bude UNLP poskytovať poistencom Dôvery len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Ako štatutári nemocnice totiž nemôžeme uzavrieť nevýhodnú zmluvu, ktorá znevýhodní v konečnom dôsledku pacientov,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice V. Grešš.(http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view… )

LOZ plne podporuje vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice, ktoré sa nesnaží riešiť rozpočet nemocnice na úkor svojich pacientov a zamestnancov, ale tlakom na zdravotné poisťovne.

Zdravotné poisťovne, hlavne tie súkromné, roky na Slovensku profitujú zo zákonných povinností občanov odvádzať im zdravotné odvody a zo zákonnej povinnosti nemocníc postarať sa o každého pacienta, pritom zdravotné poisťovne nemusia, a často ani neuhradia nemocniciam ani len oprávnené náklady na liečbu ich poistenca.

V tomto zmysle chceme vyslovene oceniť postup vedenia nemocnice UNLP v Košiciach, ktoré sa dovoláva u zdravotnej poisťovne Dôvera svojich oprávnených nárokov na liečbu poistencov Dôvery.

V čase pandémie a ťažkých ekonomických dopadov na takmer každého občana Slovenska a v čase enormných ekonomických dopadov na celé zdravotníctvo táto zdravotná poisťovňa z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť naďalej financuje „najväčší tunel slovenského zdravotníctva“ – odliv vyše 450 miliónov eur z Dôvery do daňových rajov. (https://dennikn.sk/…/najvacsi-zdravotnicky-tunel-ma…/)

Sme radi, že vedenie UNLP už ďalej odmietlo akceptovať zadlžovanie nemocnice kvôli nízkym platbám pod nákladovú cenu zdravotných poisťovní, čo má prirodzene negatívny dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov.

Aj kvôli tomu musíme ako daňoví poplatníci neustále oddlžovať nemocnice, ktoré sa zadlžujú z dôvodu, že im ziskové zdravotné poisťovne nepreplácajú ani len náklady za vynaloženú liečbu pacientov. A pritom súkromné zdravotné poisťovne odvádzajú svojim majiteľom miliónové zisky. A naše financie zo zákonného zdravotného poistenia Dôvere slúžia na zaplatenie úrokov z úveru na prefinancovanie 450 miliónov, ktorý si „požičali“ na vyplatenie dividend majiteľom.

V tejto veci dávame vedenie UNLP za vzor iným nemocniciam, špeciálne Fakultnej nemocnici v Nitre. V nitrianskej nemocnici sa totiž jej vedenie v čase pandémie a enormného nedostatku lekárov a sestier, keď sa o zdravotníkov rôznymi motivačnými opatreniami bijú okolité štáty, rozhodlo zlepšiť si finančnú situáciu nie tlakom na poisťovne, ale „šetrením“ na kvalite zdravotnej starostlivosti o pacientov, na lekároch a sestrách.

Znižovať už aj tak chatrný počet lekárov a sestier pri lôžku pacienta a znížiť plat lekára o 180 eur či miesto preplácania nadčasov sestrám dávať náhradné voľno, je možno jednoduchšie, ako žiadať preplatenie oprávnených nákladov od poisťovní tvoriacich zisk z povinných odvodov. Ale nakoniec na tento krok doplatí pacient v Nitre, ktorý už teraz dobre vie, aké je zložité dovolať sa lekára a sestry, keď má personál na starosti viac pacientov, ako uvládze. Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa poklesom počtu personálu jednoznačne zníži.

Vedenie UNLP ukázalo, že zatlačiť na ziskovú poisťovňu, aby nemocnici preplácala aspoň vynaložené náklady na liečbu je poctivejšia a z hľadiska dlhodobo udržateľnej stratégie jediná možná systémová cesta. Zníženie platov lekárov v nemocnici v dobe pandémie je nielen slovenský, ale aj európsky unikát. Toto si slovenskí zdravotníci po tom, čo prežili v Nitre iste nezaslúžia.

Celoslovenský výbor LOZ žiada Ministerstvo zdravotníctva, aby zasiahlo a v ťažko skúšanej Nitre situáciu vyriešilo k spokojnosti pacientov a zdravotníkov.

Celoslovenský výbor LOZ V Bratislave, 31.3.2021