WHO neodporúča, aby sa ivermektín používal na liečbu COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že ivermektín by sa nemal používať na liečbu pacientov infikovaných koronavírusom. WHO uvádza, že súčasné dôkazy o použití ivermektínu na liečbu pacientov s COVID-19 nie sú presvedčivé, a preto odporúča  ivermektín používať u pacientov s COVID-19 iba v klinickom testovaní. 

WHO v reakcii na zvýšenú medzinárodnú pozornosť venovanú ivermektínu ako potenciálnej liečbe COVID-19 vytvorilo špeciálnu skupinu na preverenie účinnosti ivermektínu. Táto skupina je zložená z nezávislého zboru medzinárodných odborníkov. Skupina preskúmala zhromaždené údaje zo 16 randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré zahrnovali hospitalizovaných, ako aj ambulantných pacientov s COVID-19. Zistili, že dôkazy o tom, či ivermektín znižuje úmrtnosť, potrebu mechanickej ventilácie, potrebu hospitalizácie a čas na klinické zlepšenie u pacientov s COVID-19, sú vzhľadom na malú vzorku a metodologické obmedzenia dostupných dát „veľmi neisté“.

Zdroj: WHO.INT

Foto: Miguel Á. Padriñán z Pixabay