Druhý rok proti pandémii

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte vám aj vašim ambulantným sestrám zo srdca poďakovať za odvedenú obetavú prácu, ktorou zabezpečujete v neľahkých podmienkach dostupnosť diagnostiky a terapie nielen v rámci bežných ochorení, ale aj v rámci starostlivosti o chorých s COVID-19 a kontakty v karanténe.

K množstvu našich obvyklých kompetencií, prevencii, očkovaniu, predoperačným vyšetreniam, starostlivosti o chronických pacientov, pribudlo extrémne množstvo administratívy. Na naše plecia pribúdajú bremená nových požiadaviek zo Sociálnej poisťovne, evidencia karantén, množstvo telefonátov od seniorov, dožadujúcich sa vyjadrenia k vhodnosti ich očkovania proti COVID-19 vo vakcinačných centrách.

Zastavili sa plánované operácie, je problematická liečba onkologických a chronických pacientov, ktorí sa často bránia hospitalizácii v obave z nakazenia koronavírusom. Všetky tieto okolnosti zvyšujú nároky na našu prácu. Je zrejmé, že „zadávatelia úloh zhora“ majú veľmi hmlisté a nepresné predstavy o pracovnom zaťažení všeobecných ambulancií.

Čerešničkou na torte bolo riešenie „nedostupnosti“ všeobecných lekárov, pretože nestíhajú dvíhať pacientom telefóny. Policajné kontroly v ambulanciách potvrdili, že lekári so sestrami ordinovali takmer v plnom rozsahu, takže zadávateľ tejto nedôstojnej úlohy nezískal argumenty, ktorými by zdôvodnil zanedbaný závažný stav pacientov s COVID-19 pri prevoze záchrannou zdravotnou službou do nemocníc.


Moja čerstvá osobná skúsenosť z 15. marca potvrdila, že ani monitorovanie pulzným oxymetrom u 45-ročného muža s 10-dňovými febrilitami a zhoršujúcou sa dýchavicou nepostačovali na jeho prevoz do nemocnice. Saturácia kyslíka 84% a tachypnoe 36 dychov/minútu s febrilitami do 40 °C priviedli lekárku k rozhodnutiu ponechať pacienta v domácej liečbe. Zlý stav pacientov s COVID-19 bol pripisovaný nedostatočnej ambulantnej liečbe, bez včasného podávania ivermektínu.

Dnes je naša pozícia pri komunikácii s pacientmi a dokonca poniektorými primátormi miest jednoduchšia, nakoľko disponujeme oficiálnym zamietavým stanoviskom Európskej liekovej agentúry k používaniu tohto antiparazitika v ambulanciách prvého kontaktu. Druhým závažným momentom v menej úspešnom boji s pandémiou je nerešpektovanie pravidiel a obmedzení jednotlivcami.

V čase, keď nemôžeme prekračovať hranice okresu, sa 35 000 Slovákov rozhodlo vycestovať do exotických štátov za veľmi nízke akciové ceny. Bežným javom sa potom stávalo, že 50% cestujúcich v lietadlách po prílete späť malo pozitívny PCR test na COVID-19. Egoizmus, sebectvo a chamtivosť takto otvárajú cestu k zavlečeniu viacerých mutácií koronavírusu na územie SR a ich šíreniu aj u zaočkovanej populácie.

Chýbajúca povinná štátna hotelová karanténa na 14 dní by mnohé problémy vyriešila tak, ako bola užitočná v prvej vlne pandémie. Zásadné preventívne opatrenia sú prijímané neskoro, alebo vôbec, ako sa to stalo s eKaranténou pre sledovanie pohybu karantenizovaných osôb prostredníctvom mobilov.

Tretím zlyhaním v boji s pandémiou sa stalo nedostatočné a pomalé očkovanie proti COVID-19. Zlyhanie Bruselu pri spoločnom obstarávaní vakcín je sprevádzané výpadkami výrobných kapacít kľúčových dodávateľov. Pri takomto tempe nie je reálne zaočkovať 60% našej populácie k dosiahnutiu požadovanej kolektívnej imunity. Preto je zaujímavé pozorovať pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti vektorovej DNA vakcíny Sputnik V, ktorá bola registrovaná ako prvá na svete.

Možno by sme ďalšie vakcíny ani nepotrebovali, keby osoby zodpovedné za objednávky z EÚ kvót využili ponúkané množstvo dávok Comirnaty. Manažment štátu, jednotlivých sektorov aj zdravotníctva počas druhej vlny pandémie zlyhali a zastihli jednotlivé segmenty nepripravené a zaskočené. Daňou za spoločné zlyhanie sú tisíce zbytočne mŕtvych a desaťtisíce chorých s doživotnými následkami ochorenia COVID-19.

MUDr. Peter Marko

za členov Správnej rady
a Rozhodcovskej komisie ZVLD SR

FOTO:
Medical photo created by freepik – www.freepik.com