Novinka v liečbe syndrómu krátkeho čreva

GASTROENTEROLÓGIA
Marec 2021 / str. 14 / Ročník II.

MUDr. Laura Gombošová, PhD.
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach
I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Syndróm krátkeho čreva u dospelého pacienta

Syndróm krátkeho čreva je zriedkavá diagnóza zapríčinená rozsiahlou resekciou tenkého čreva s následnou stratou jeho funkcie. Črevo nie je schopné zabezpečiť vodnú a nutričnú potrebu organizmu. Príčiny vzniku tohto syndrómu v dospelosti sú: mezaraická trombóza a nekróza tenkého čreva, Crohnova choroba s opakovanými resekciami, adhezívny ileus s nutnosťou resekcie, chronická intestinálna pseudoobštrukcia a iné.

Základnou liečbou syndrómu krátkeho čreva je každodenná parenterálna výživa v domácom prostredí. Pacienti si ju aplikujú vo forme nutričných parenterálnych vakov spolu s vitamínmi a stopovými prvkami, pri vysokoodpadových stómiách aj s kryštaloidmi. Kvalita ich života je významne negatívne modifikovaná a limitovaná.(1)

Liečba – glukagón like peptid 2 (GLP-2) analóg

Novinkou v liečbe syndrómu krátkeho čreva je teduglutid, rekombinantný GLP-2 (glukagón like peptide-2) analóg, ktorý zväčšuje absorpčnú plochu zvyšku tenkého čreva a umožňuje postupnú redukciu až ukončenie parenterálneho živenia.(2) Od novembra 2020 je liečba dostupná aj na Slovensku.(3)

Popis prípadu

V Centre pre domácu parenterálnu výživu pre dospelých v Košiciach je od decembra 2020 liečený prvý pacient. Muž narodený v roku 1958 mal v roku 2017 realizovanú rozsiahlu resekciu tenkého čreva a céka pre adhezívny ileus. Ponechaných bolo 60 cm tenkého čreva za ligamentum Treitzi s jejunoascendentoanastomózou, bez zachovania Bauhinskej chlopne (klasifikovaný ako II. typ syndrómu krátkeho čreva so zachovaním kontinuity tráviaceho traktu).

Včasne po operácii bol nastavený na domácu parenterálnu výživu, s vitamínmi a stopovými prvkami. Výživu si aplikoval doma do dlhodobého tunelizovaného centrálneho žilového katétra. Po dvoch rokoch liečby bol stav pacienta komplikovaný dvoma po sebe idúcimi katétrovými sepsami (Staphylococcus aureus). Bola nutná výmena žilového katétra, po ktorej pokračoval v liečbe. Denne mal 8–10 stolíc. Nechudol, chuť do jedla bola dobrá, ťažkosti nemal, aplikáciu vakov zvládal veľmi dobre. Vzhľadom na možnosť liečby teduglutidom sme pacienta profilovo vyhodnotili ako vhodného na túto liečbu.

Pacient bol klinicky stabilizovaný, metabolicky kompenzovaný, po adaptácii čreva, plne spolupracujúci a s navrhovaným postupom súhlasil. Pred zaradením na liečbu absolvoval kolonoskopiu, ktorá odhalila stopkatý polyp colon sigmoideum, pacient mal hneď realizovanú polypektómiu. Po splnení indikačných kritérií a po schválení poisťovňou bola začatá liečba teduglutidom 0,05 mg/kg/d subkutánne raz denne a je aplikovaná súčasne s domácou parenterálnou výživou.

Prvý mesiac udával nafukovanie brucha a mierne bolesti, ktoré neskôr pominuli. Je to bežný a častý vedľajší efekt liečby.(2,4) Na začiatku 4. mesiaca liečby pacient udáva zhruba 20% nárast diurézy, a asi 20% redukciu frekvencie stolíc so zahusťovaním. Kontrolné laboratórne parametre má bez patologického nálezu. Na základe týchto zmien registrujeme nástup efektivity liečby. Po šiestich mesiacoch bude efektivita prehodnocovaná a rozhodne sa o pokračovaní v liečbe a redukcii objemu parenterálneho živenia. Cieľom liečby je úplné odstavenie pacienta od parenterálneho suportu, čo radikálne zlepší kvalitu života pacienta, ktorý je aktuálne závislý od nutričných vakov.

Článok v PDF   •   Abstrakt   •   Scopus   •   PubMed   •   Študovňa GoogleReferencie:
 1. Pironi L • Corcos O • Forbes A • et al.
  Intestinal failure in adults: Recommendations from the ESPEN expert groups.
  Clin Nutrition 2018; 1798–1809.
  Zobraziť článok  •  
  Článok v PDF  •  Študovňa Google

 2. Revestive (teduglutid).
  Súhrn charakteristických vlastností lieku.
  Máj 2020.
  Článok v PDF

 3. Ministerstvo zdravotníctva SR.
  Zoznam kategorizovaných liekov MZ SR
  https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202011 – zo dňa 15.3.2021.
  Zobraziť článok

 4. Pape UF • Iyer KR • Jeppesen PB.
  Teduglutide for the treatment of adults with intestinal failure associated with short bowel syndrome: pooled safety data from four clinical trials.
  Ther Adv Gastroenterol 2020; 13: 1–18.
  Zobraziť článok  •  Článok v PDF  •  Študovňa Google

Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.