Svetový deň zdravia: Preventívne prehliadky s ohľadom na vek a pohlavie

V roku 1950 bol Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásený Svetový deň zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla. Inak tomu nie je ani teraz, pričom téma tohtoročnej kampane je „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta“. Práve dnes si pripomíname, že zdravie máme len jedno a treba si ho chrániť. Ako? Najlepšie prevenciou.

Diagnostické centrum Nemocnice AGEL Košice-Šaca je popredným pracoviskom v rámci Slovenska svojím rozsahom a dostupnosťou nadštandardných vyšetrení. Od roku 1993 ponúka preventívne prehliadky nielen pre jednotlivcov, ale aj spoločnosti. Vyšetrenia sú zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení (srdcovo-cievne, onkologické, metabolické), ako aj ochorení, ktoré vznikajú dôsledkom rizikových profesií. V Diagnostickom centre sa všetky vyšetrenia realizujú za jeden deň, a to bez čakania, poskytujú sa čo najpresnejšie informácie o zdravotnom stave a všetky výsledky sú v deň vyšetrenia zhrnuté vo výslednej správe, v prípade potreby ponúka aj následnú starostlivosť. „Z údajov za rok 2020 vyplýva, že napriek pandémii koronavírusu klienti nezanedbávali preventívne prehliadky. V Diagnostickom centre sme vyšetrili 4320 záujemcov, medzi ktorými boli nielen samoplatcovia, ale aj zamestnanci firiem v rámci pracovnej zdravotnej služby,“ vyjadrila sa manažérka Diagnostického centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca PhDr. Erika Nagyová.

Aké vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok sa odporúčajú? Pre ženy do 40 rokov je rozsah preventívnych prehliadok Diagnostického centra nasledovný: odber krvi a moču, EKG, RTG hrudníka, interné vyšetrenie ECHOkg srdca – ultrazvuk, USG brušných orgánov, očné vyšetrenie, ORL vyšetrenie, audiometria, spirometria, ortopedické/neurologické/kožné vyšetrenie (alternatívne), gynekologické vyšetrenie, USG prsníkov. V prípade žien nad 40 rokov ide takmer o identický balíček, navyše však obsahuje vyšetrenie stolice a možnú alternatívu mamografu alebo USG štítnej žľazy. Pri ženách nad 45 rokov sa spomínaný rozsah rozširuje o analýzu odpadu vápnika v moči či denzitometriu. Klientkam nad 50 rokov odporúčajú aj ergometrické vyšetrenie.

V prípade mužov do 45 rokov ide o odber krvi a moču, vyšetrenie stolice, EKG, RTG hrudníka, interné vyšetrenie, ECHOkg srdca – ultrazvuk, USG brušných orgánov, očné vyšetrenie, ORL vyšetrenie, audiometria, spirometria, ortopedické/neurologické/kožné vyšetrenie (alternatívne). Mužom nad 45 rokov ponúka balíček preventívnych prehliadok okrem iného aj ergometrické vyšetrenie. Klientom nad 50 rokov i analýzu odpadu vápnika v moči, denzitometriu či návštevu urológa.

V kompletnom cenníku zverejnenom na stránke zdravotníckeho zariadenia nájdete aj iné balíčky, napríklad Komplexný program, Exkluzivita, Exkluzivita extra, Extravagancia, Onkoprevent PLUS či Kardio program, ktoré ponúkajú prehliadky navyše – onkomarker v krvi, perimeter, gastroenterologické vyšetrenia, USG extrakraniálnych ciev, vyšetrenia znamienka, žilového a tepnového systému, CO vo vdychovanom vzduchu a posúdenie stupňa opotrebovanosti pľúc fajčiara či klasickú masáž. V prípade záujmu sa klienti môžu objednávať na telefónnom čísle 055 7234 477 alebo 055 7234 470.

Zdroj: AGEL.SK

Foto: AGEL.SK