Zmena: Kedy je potrebné nosiť respirátor či rúško

Prehľad úprav, ktoré nadobudnú účinnosť v pondelok 19. apríla 2021:
• V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v
prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od osôb, s ktorými
nežijú v spoločnej domácnosti,


• namiesto respirátora budú môcť mať rúška, šatku alebo šál v interiéri
verejných budov:
➢ všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
➢ pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
➢ na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích
ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých
by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
➢ zamestnanci, ktorých spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora, po
dohode so zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo
možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).


• Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmien.

Vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti)
a v prostriedkoch hromadnej dopravy platí povinnosť nosiť
respirátor bez výdychového ventilu. Prekryté musia byť ústa aj nos.
V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty
nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Foto: Dr StClaire z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *