MZ SR: Reakcia na stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska k Plánu obnovy

„Pre súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva je pacient ústredným bodom snaženia za kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Radikálne zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je aj cieľom  Plánu obnovy a odolnosti SR. Preto odmietame jeho spochybňovanie.

Slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené a tunelované. Výdavky nemocníc presahovali príjmy, výsledkom bola ich chronická zadlženosť, kopiace sa faktúry po lehote splatnosti a nespokojnosť zdravotníkov.  

Pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti, bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali. Výsledkom je napríklad to, že dôležitý ukazovateľ odvrátiteľných úmrtí je dlhodobo nad priemerom EÚ. Inými slovami, na Slovensku zbytočne umierajú ľudia, ktorých by kvalitné zdravotníctvo dokázalo zachrániť.

Reštart nášho zdravotníctva znamená, že sa dajú do pohybu reformy a investície. V organickom prepojení reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu. Vzhľadom na veľkosť a akútnosť nahromadených problémov plán obnovy ráta s nasledovnými reformami:

• Optimalizácia siete nemocníc.

• Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve.

• Centralizácia riadenia najväčších nemocníc.

• Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti.

• Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

• Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast.

Na reformy nadväzuje nasledovná investičná činnosť:

• Projektová príprava a projektové riadenie investícií.

• Nemocnice v novej sieti – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie.

• Digitalizácia v zdravotníctve.

• Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

• Obnova vozového parku ZZS.

• Akútne telemedicínske služby a kapacity Operačného strediska ZZS.

• Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach.

Z uvedeného zameranie reforiem a investícií je zrejmé, že úžitok z Plánu obnovy a odolnosti budú mať pacienti i samotní zdravotníci bez ohľadu, v akej právnej forme poskytujú zdravotnú starostlivosť. Napríklad investície do nových ambulancií sa týkajú výhradne súkromných ambulancií, keďže tie sú v súkromných rukách.

Dokument Plánu obnovy za oblasť zdravotníctva bol zároveň prerokovaný so všetkými relevantnými subjektmi.

Odborníci z rezortu zdravotníctva zároveň rokujú s kolegami z MIRRI a so zástupcami Európskej komisie o ďalších zdrojoch na výstavbu zdravotníckych zariadení z nového eurofondového obdobia.“

Zdroj, foto: MZ SR, Mgr. Zuzana Eliášová
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *