Do boja proti koronavírusu vstupujú monoklonálne protilátky

Liečba ochorenia COVID-19 protilátkami je dostupná už aj slovenským pacientom. Prvých 5 000 kusov lieku bamlanivimab sa práve naskladňuje do zatiaľ 15 nemocníc v rámci celého Slovenska.

„Som rada, že sa v boji proti ochoreniu COVID-19 posúvame ďalej. Monoklonálne protilátky predstavujú nový rozmer v terapii a aj prebiehajúce štúdie predbežne ukazujú, že liek splní požiadavku na plnohodnotnú registráciu v EÚ. Ak sú tieto lieky podané seniorom alebo pacientom s vážnymi diagnózami v počiatočnom štádiu ochorenia, môžu výrazným spôsobom znížiť riziko vážneho priebehu, hospitalizácie či úmrtia,“ vysvetľuje štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková.

Terapia monoklonálnymi protilátkami preukázala v klinických štúdiách prínos pri liečbe ľahkého až stredne ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 u dospelých, v prípade bamlanivimabu aj u detí starších ako 12 rokov. Indikuje sa pacientom vo včasnej fáze ochorenia a u tých, kde sa predpokladá najvyššie riziko ťažkého priebehu choroby. Jej cieľom je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. Klinické štúdie bamlanivimabu ukázali, že pre pacientov vyžadujúcich mechanickú ventiláciu alebo kyslíkovú liečbu prínosom nie je. Naopak, bamlanivimab podaný v skorej fáze ochorenia má vysokú úspešnosť v predchádzaní ťažkého priebehu ochorenia a úmrtiu. Liečbu môže indikovať všeobecný lekár alebo vybraný špecialista, liek sa podáva ako jednorazová infúzia.

Liečba je primárne určená pre pacientov starších ako 65 rokov alebo s obezitou a BMI viac ako 35, so zlyhaním obličiek vrátane pacientov na hemodialýze a pacientov s nefrotickým syndrómom, tiež pri chronickom ochorení pečene, chronických srdcovocievnych ochoreniach, artériovej hypertenzii v štádiu pokročilých orgánových komplikácií, chronickom ochorení pľúc, pri ťažkej cukrovke alebo ťažkej Parkinsonovej chorobe. Indikáciu spĺňajú aj pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára.

Ide o neregistrovaný liek, ktorý je možné používať na základe povolenia ministerstva zdravotníctva. Európska lieková agentúra vydala odporúčanie pre použitie bamlanivimabu, aktuálne ho analyzuje v procese priebežného hodnotenia (rolling review), ktoré štandardne predchádza registrácii.

Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnosť aj ďalších monoklonálnych protilátok, pri ktorých sa Slovensko zapojilo do spoločného obstarávania prostredníctvom Európskej komisie. Ide o kombináciu liečiv bamlanivimab a etesevimab, kde sa registrácia očakáva v mesiaci jún alebo júl a kombináciu protilátok pod názvom REGN -COV -2 (kombinácia liečiv casirivimab a imdevimab), kde sa registrácia očakáva na jeseň.

Zdroj: MZ SR, TS

Obrázok: PublicDomainPictures z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *