Alergikov a astmatikov pribúda. Pandémia COVID-19 situáciu ešte zhoršuje

V Európe aj na Slovensku každoročne pribúda počet ľudí, ktorí trpia na rôzne druhy respiračných alergických ochorení. Problémy s nimi spojené sa neraz zľahčujú, hoci neliečená alergia u pacientov často prechádza až do astmy. Najohrozenejšou skupinou sú pritom práve deti. Pandémia COVID-19 celú situáciu na Slovensku ešte viac skomplikovala, klesla totiž miera testovania na diagnostiku alergických ochorení, a to až o 40 percent. Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa astmy (4. máj) na to upozorňujú slovenskí odborníci.

Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie.[1] Na Slovensku trpia alergickou nádchou približne až 3 z 10 Slovákov. Vplyvom pandémie koronavírusu pritom ľudia navštevujú imuno-alergológov čoraz menej, čo sa odzrkadlilo aj na poklese miery testovania na diagnostiku tohto ochorenia. V porovnaní s rokom „bez COVID-19“ ide až o 40 percentný pokles.[2]

Tento stav môže byť „časovanou bombou“ pre astmu, s ktorou alergia úzko súvisí. „Ak sa alergická nádcha včas a adekvátne nelieči, vo väčšine prípadov sa vyvíja do ďalších alergických ochorení a tiež do astmy,“ vysvetľuje prepojenie medzi týmito dvomi ochoreniami prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI, z Univerzitnej nemocnice v Martine. Zároveň dodáva, že pre čoraz viac ľudí tieto ochorenia predstavujú významný dopad na kvalitu života. „Spôsobujú poruchy spánku, dýchavičnosť, pacientov obmedzujú v bežných denných aktivitách, významne im znižujú kvalitu života, dokonca vedú k miliónom vymeškaných dní v škole a v práci,“ dopĺňa.

Neliečená alergia nás zároveň stojí dvakrát viac

Neliečenie alergie môže okrem výrazného zhoršenia kvality života pacienta viesť aj k nárastu zdravotných a sociálnych nákladov. Za rok 2018 predstavovali nepriame odvrátiteľné náklady spôsobené alergiou a astmou na Slovensku viac ako 717 miliónov eur. Do tejto sumy sú zahrnuté výdavky plynúce z fondov Sociálnej poisťovne a odhady dopadov straty produktivity práce. Celkové priame náklady na liečbu týchto ochorení v roku 2018 stáli slovenské zdravotníctvo 70 miliónov eur, z čoho až dve tretiny tvorili náklady na liečbu astmy. [3]

Včasnou liečbou alergie, ktorá dokáže zabrániť rozvoju do astmy, môžeme teda aj významne ušetriť. „Ako potvrdila aj naša minuloročná analýza, priame aj nepriame náklady na starostlivosť o pacientov s alergiami sú v porovnaní s astmou v súčasnosti polovičné,“ vysvetľuje prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Najohrozenejšie sú deti

Výskyt alergií vo svete je čoraz väčším problémom u detí. Tie, ktoré trpia alergiou, majú až 9 násobne vyššiu šancu na rozvoj astmy v dospelom veku.[4] Odborníci preto ešte viac zdôrazňujú potrebu prevencie v podobe včasnej diagnostiky a správnej liečby alergie už v detskom veku.

„Včasnou diagnostikou a vhodnou liečbou alergie už v detskom veku vieme výrazne znížiť riziko rozvoja nových alergií a astmy, a teda aj zlepšiť kvalitu života pacientov v dospelosti,“ vysvetľuje MUDr. Iveta Neuschlová, ktorá pôsobí na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie, LF SZU a NÚDCH.

Na Slovensku je účinná liečba, ktorá sa však stále používa málo

Hoci dnes pacienti, vrátane detí, majú k dispozícii účinnú liečbu, na Slovensku sa používa stále málo. Ide o alergénovú imunoterapiu, ktorú Európska lieková agentúra označuje za jediný spôsob liečby, ktorý dokáže modifikovať priebeh ochorenia a nepotláča len príznaky. Pri tejto liečbe je alergikovi v nízkych dávkach podávaný alergén, na ktorý je alergický. „Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou. Dobrou správou je aj to, že na Slovensku je alergénová imunoterapia dostupná už aj pre deti od 5 rokov.“ vysvetľuje prof. Jeseňák.

Ako situáciu riešiť?

Odborníci sa zhodujú, že je potrebné, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným ochoreniam, ktoré je potrebné včas a účinne liečiť.  Rovnako je dôležité upriamiť pozornosť na deti, kde by mohol pomôcť vznik Národného programu prevencie a liečby alergie a astmy pre deti a adolescentov, ako aj sústrediť sa na ďalšie investície do modernej a kvalitnej liečby na Slovensku, ktoré majú očakávanú vysokú úroveň návratnosti.


[1] EAACI: The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Advocacy Manifesto Tackling the Allergy Crisis in Europe – Concerted Policy Action Needed (2015), Zdroj

[2]  IMS data, 12/2020

[3] Babeľa et al, 2020: Koľko nás stojí alergia a astma?; Ústav zdravotníckych disciplín, VŠZaSP, BA

[4] Pamela E. Martin, BSc (Hons), J Allergy Clin Immunol April 2011; doi: 10.1016/j.physletb.2003.10.071

Zdroj: ALK, TS

Foto: Luisella Planeta Leoni z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *