Pravidlá nosenia rúšok sa od pondelka upravujú

Vyhlášku k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 17. mája 2021 nájdete tu. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, nosenie respirátora a rúška sa preto odvíja v závislosti na stupni varovania podľa COVID Automatu.

Pravidlá pre interiér
(vrátane prostriedkov verejnej dopravy, taxislužieb, alebo pri inej preprave s osobami z iných domácností)

Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom.

Respirátor je možné v interiéri nahradiť rúškom v prípade:
• osôb, ktoré sa nachádzajú v interiéri v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID Automatu (zelená, žltá, oranžová farba okresu),
• žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
• pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
• osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
• zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
• zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
• zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri sa nevzťahuje na:
• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši, • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
• zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
• čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
• čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Pravidlá pre exteriér
V okresoch v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID Automatu (bordová, červená, ružová farba okresov) musia byť v exteriéri nos a ústa prekryté (respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou).

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v týchto okresoch majú
• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
• osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.


V okresoch v stupni monitoring a v I. a II. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) bude povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v tomto prípade majú:
• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní
dokumentárneho filmu,
• tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: https://automat.gov.sk

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, TS

Foto: Juraj Varga z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *