Ak máte vy alebo vaši blízki chronické ochorenia, tak to nie je dôvod na obavy z očkovania

Časť ľudí sa obáva očkovania v prípade, ak majú, alebo v minulosti prekonali rôzne typy ochorení.

V skutočnosti je to naopak, chronické ochorenia vo všeobecnosti predstavujú vyššie riziko pri ochorení Covid-19 a teda sú dôvodom navyše, prečo by sa takíto pacienti mali dať zaočkovať. Medzi najrizikovejšie ochorenia patrí hypertenzia, diabetes mellitus, chronická ischemická choroba srdca, spomedzi respiračných ochorení chronická obštrukčná choroba pľúc.

Na druhej strane, chronické ochorenia vo všeobecnosti nie sú kontraindikáciou pre očkovanie proti Covid-19. To znamená, že chronické ochorenia vo všeobecnosti nie sú dôvodom, prečo by ste sa mali očkovania obávať a neznamenajú, že ho budete ťažšie znášať. Platí tiež, že starší ľudia mávajú menej časté a miernejšie vedľajšie účinky po očkovaní v porovnaní s mladšími ľuďmi.

Detailnejšie informácie o tejto téme nájdete v dokumente Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS (platí to pre mRNA vakcíny, ale aj pre ďalšie v súčasnosti registrované vakcíny, ktorými sa v súčasnosti na Slovensku očkuje): https://www.ssaki.eu/…/2020/12/Stanovisko_SSAKI_mRNA.pdf

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE OČKOVANIE PACIENTOV S CHRONICKÝMI CHOROBAMI

– Očkovanie by malo prebehnúť počas stabilnej fázy ochorenia.

– Nemalo by sa očkovať počas akútne zhoršujúceho sa stavu ochorenia.

– Pacienta po očkovaní treba sledovať cca 30 minút.

– Je vhodné dodržať odstup 14 dní od podania inej vakcíny za účelom odlíšenia prípadných vedľajších príhod.

AUTOIMUNITNÉ CHOROBY A IMUNOINTERVENČNÁ LIEČBA

– Rôzne formy autoimunitných ochorení nepredstavujú kontraindikáciu pre očkovanie proti Covidu.

– Užívanie kortikoterapie a imunosupresívnej liečby v závislosti od dávky má potenciál znížiť postvakcinačnú odpoveď. Nezaznamenal sa vyšší výskyt nežiaducich účinkov.

-Biologická liečba v rukách imunoalergológa (liečba ťažkej bronchiálnej astmy a chronickej spontánnej urtikárie) nepredstavuje riziko pre Covid-19 a ani kontraindikáciu pre očkovanie proti Covidu.

PACIENTI S IMUNODEFICIENCIAMI

– Vakcíny proti Covidu nie sú kontraindikované pre pacientov s vrodenými aj získanými imunodeficienciami. Otáznou môže byť stupeň dosiahnutej ochrany v kontexte konkrétnej poruchy imunity a jej závažnosti. Kľúčovým je aspoň parciálne zachovanie špecifickej bunkovej imunitnej odpovede.

– Očkovanie by malo prebehnúť mimo akútnej febrilnej infekcie či destabilizácie prejavov imunodysregulácie (napr. autoimunitné prejavy, intersticiálny pľúcny proces a pod.).

ALERGICKÉ CHOROBY A ANTIALERGICKÁ LIEČBA

– Pacienti s rôznymi formami alergických ochorení nie sú všeobecne kontraindikovaní pre očkovanie proti Covidu.

– Kontraindikáciou pre očkovanie vakcínou od Pfizer/BioNtech je závažná forma alergie – anafylaxia – na ktorúkoľvek zložku vakcíny – vakcína obsahuje lipidové zložky (ALC-0315, ALC-0159, fosfocholínový lipid a cholesterol), anorganické zlúčeniny (chlorid draselný a iné), sacharózu a vodu na inj. Súčasťou ALC-0159 jepolyetylénglykol (PEG).

Pozrite si video, kde infektológ Peter Sabaka a primár Július Hodosy vysvetľujú, prečo by starší a chorľavejší ľudia nemali očkovanie proti Covidu odkladať, ale práve naopak, mali by sa očkovať čo najskôr:https://www.facebook.com/255404251995025/videos/193516335745142

Zdroj, foto: MZ SR, FacebookPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *