LETNÁ ŠKOLA umožní študentom nižších ročníkov Lekárskej fakulty UPJŠ zlepšenie praktických zručností v predklinických predmetoch

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach ponúkla študentom nižších ročníkov možnosť získať a zdokonaliť si praktické zručnosti a vedomosti z viacerých predklinických predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení realizovaných mimo bežného semestra v letnom období. V priebehu júna až augusta sa uskutočnia praktické cvičenia z predmetov Anatómia, Histológia a embryológia, Biochémia, Patologická anatómia a Mikrobiológia pre študentov Všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, aby si medici v rámci tzv. Letnej školy doplnili chýbajúci znalosti kvôli dištančnej výučbe.

„Cieľom tejto špeciálnej prezenčnej výučby je umožniť študentom nižších ročníkov osvojiť si základné praktické vedomosti z dôležitých predklinických predmetov, o ktoré boli ukrátení pri výučbe dištančnou formou počas zimného a letného semestra. Verím, že študenti ocenia túto našu aktivitu a využijú jedinečnú príležitosť, ktorú sme im ponúkli, aby si doplnili svoje znalosti a praktické zručnosti. Pôjde o intenzívny tréning piatich náročných predmetov, pričom vyučujúci sa im budú snažiť v priebehu krátkeho času poskytnúť maximum informácií dôležitých pre ďalšie štúdium. Letná škola je, samozrejme, postavená na dobrovoľnej báze a praktické cvičenia sa budú realizovať v zmysle platných protipandemických nariadení,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.        

Medici si vďaka Letnej škole okrem iného osvoja základy mikroskopovania a zoznámia sa s histologickými preparátmi fyziologického aj patologického charakteru všetkých orgánov ľudského organizmu. V rámci biochémie budú realizovať vyšetrenia telových tekutín počas rôznych patologických stavov a navštívia aj pitevňu, kde si na kadáveroch preberú prakticky anatómiu ľudského tela. V mikrobiologickom laboratóriu sa prakticky oboznámia so základmi kultivácie mikroorganizmov a nacvičia si farbiace metódy na ich znázorňovanie.

Čo sa týka výučby vo vyšších ročníkoch, v študijných programoch študijných programoch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo prešla Lekárska fakulta UPJŠ v letnom semestri na prezenčnú formu praktickej výučby vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného  výučbového zariadenia Vládou SR vo februári tohto roka, zatiaľ čo teória je naďalej vo všetkých ročníkoch vyučovaná dištančným spôsobom.

„Učiť medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory dištančnou formou je veľmi náročné, zvlášť realizovať takto praktickú  výučbu. Na našej lekárskej  fakulte takéto vyučovanie za jej viac než sedemdesiatročnú históriu dosiaľ nemalo obdobu. Zaťažujúce je to pre našich pedagógov, ale aj študentov, ktorí potrebujú v nižších ročníkoch spoznávať ľudské telo a preparáty, a vo vyšších ročníkoch prichádzať do kontaktu s pacientmi počas klinickej výučby. Preto sme pre študentov vyšších ročníkov spustili praktickú výučbu akonáhle to bolo možné a študentom nižších ročníkov chceme ponúknuť možnosť dobehnúť obsah dôležitých praktických cvičení v piatich predklinických predmetoch v rámci Letnej školy. Je to iniciatíva, ktorá vyšla od našich zamestnancov, ktorí sú ochotní učiť na rámec svojich povinností aj v lete počas obdobia prázdnin,“ zdôrazňuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Zdroj, foto: UPJŠ, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *