28. máj patrí zdraviu žien, rokmi a osvetou sa ženy stali zodpovednejšie, zdravotné problémy ich však neobchádzajú

Dnešný deň patrí Medzinárodnému dňu akcií pre zdravie žien. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali nášho dlhoročného odborníka v gynekológii a pôrodníctve MUDr. Petra Molitorisa. V Nemocnici AGEL Zvolen má na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení nielen ako primár, ale predovšetkým ako človek svoje nezastupiteľné miesto. Dlhoročné skúsenosti zúročil aj  pri záchrane života mamičky a jej ešte nenarodeného dieťatka, keď matke v 15. týždni tehotenstva vyoperoval nádor z maternice. Dnes má krásne dievčatko už viac ako 4 mesiace.

Z vašej dlhoročnej praxe, vašimi očami. Zmenili sa nejako ženy? Sú zodpovednejšie k svojmu zdraviu?

Profesionálnej prevencii, diagnostike  a liečbe ženských chorôb sa venujem 33 rokov.  Nedeliteľnou súčasťou nášho odboru je aj starostlivosť o fyziologické, rizikové a patologické tehotenstvo. Ťarcha zodpovednosti v starostlivosti o reprodukčné zdravie spočíva tak na ženách, zdravotníckych pracovníkoch, ale aj sociálno-zdravotných politikách štátu.  Jej kvalita je prísľubom pre rozvoj novej, zdravej, úspešnej populácie a tým aj rozvoj a napredovanie spoločnosti.   Počas týchto  „Kristových“ rokov praxe môžem zodpovedne odpozorovať výrazný kvalitatívny pokrok zdravotnej vzdelanostnej úrovne, zodpovednosti a uvedomelosti  v ochrane a podpore svojho zdravia našich pacientiek  a rodičiek.

Ako pristupujú ženy v súčasnosti k plánovanému rodičovstvu? Vidieť nejaký rozdiel napr. s odstupom 15 – 20 rokov dozadu?

Tým, že zdravotné povedomie klientely je diametrálne vyššie ako v minulosti, naše prístupy v liečebno-preventívnej starostlivosti nadobúdajú inú kvalitatívnu úroveň. Komunikačná stratégia sa stáva partnerskou s ponechaním dostatočného priestoru na slobodný rozhodovací proces bez nátlaku a pri rešpektovaní práv pacientov.  Keď som spomenul zodpovednosť žien za reprodukčné zdravie , mal som určite na mysli aj plánované rodičovstvo v svojom pozitívnom aj negatívnom zmysle. V tom pozitívnom zmysle  by som chcel poukázať na čoraz zodpovednejší prístup žien v príprave na rodičovstvo, životosprávy počas tehotenstva, prípravy k pôrodu a laktačnej stratégii. V negatívnom zmysle je to antikoncepcia – zabránenie neželaného tehotenstva. Legislatívne ako krajné, krízové riešenie je možné aj prerušenie tehotenstva. Dôkazom zodpovednosti žien je výrazný pokles týchto zákrokov. K tomu poklesu výrazne prispieva aj pomoc občianskych organizácií a súčasná rodinná politika štátu.

A čo spontánne potraty. Je ich viac? Alebo menej?

K reprodukčným stratám výraznou mierou prispievajú aj spontánne potraty. Ich frekvencia napriek mnohým úspešným liečebno-preventívnym opatreniam, žiaľ, stúpa. Aj keď ich môžeme chápať za určitý spôsob prírodného výberu, na ich zvyšujúcom výskyte sa určite podieľa zhoršujúca sa úroveň kvality nášho životného prostredia. Profesionálne v našom odbore som sa v nedávnej minulosti viac špecializoval na perinatológiu,  v súčasnosti  z titulu vedúceho oddelenia viac operačnej liečbe ženských chorôb.  Vzhľadom na moju funkčnú zodpovednosť za kvalitu starostlivosti v regióne perinatálna starostlivosť, aj keď nie na vrcholnej špecializačnej úrovni, je každodennou náplňou mojej práce. Žiaľ, musím konštatovať, že civilizačný pokrok prináša zvyšujúcu sa frekvenciu rizikových a patologických tehotenstiev.

Vaša práca je spätá s príchodom nového človeka na svet. Kým sa však rodička, mamička dostane do „zdarného konca“ prejde si dlhou cestou. U niektorých je tá cesta celkom ľahká, iné trápia rôzne menej či viac závažné zdravotné komplikácie. Aké zdravotné ťažkosti sa zvyknú u tehotných vyskytovať?

Aj fyziologické (zdravé) tehotenstvo predstavuje pre ženu niekedy určitú nepohodu, o to viac je to náročnejšie, ak zdravotný stav rodičky sa vývojom tehotenstva zhoršuje. K zvýšenej miere rizikových tehotenstiev určite prispieva vyšší vek rodičiek, ktorý je často viac ako 30 rokov.  Je to daň civilizácie, kedy uprednostňujeme vzdelanie, materiálne a existenčné hodnoty. Vekom sa mení náš metabolizmus, pohybová aktivita, prípadne sa začnú ohlasovať srdcovo-cievne a metabolické ochorenia. Určite ideálny vek na prvé dieťa je pod tridsať rokov.

O problémoch počatia, možnosti otehotnieť u žien sa hovorí posledné roky už dosť intenzívne. Čo je podľa vás najväčším problémom? Resp., s čím ženy v tomto smere majú najväčší problém?

Je nesporné, že vekom klesá aj šanca otehotnieť. Máme však centrá asistovanej reprodukcie. Aj keď krása a bezstarostnosť  prirodzeného otehotnenia sa nedá nahradiť, je to tiež cesta ako naplniť biologické poslanie ženy. Bolo by však nespravodlivé celú zodpovednosť za počatie zvaliť len na ženy. V 40% prípadov sa za tým skrýva muž. Prečo? Môžeme sa opakovať: civilizácia, stres, životné prostredie, životospráva …  Aj napriek tomu, že vo vyspelej Európe sa populačná krivka dostáva do negatívnych hodnôt, musíme akceptovať daný populačný trend a vývoj reprodukčného zdravia ľudstva.  Našou úlohou v gynekológii a pôrodníctve  je predovšetkým dôraz na práva žien na kvalitnú, dôstojnú a rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť.

Zdroj, foto: AGEL SKPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *