UNLP poskytuje najkvalitnejšiu rádiodiagnostiku, vďaka FLAT panelu

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice získala prvý a jediný ortopedický digitálny panel na Slovensku, ktorý zaručí pacientom najkvalitnejšiu rádiodiagnostiku. Umožní to tzv. dlhý detektor (moderný typ FLAT panelu) ako prídavné zariadenie k digitálnemu röntgenovému prístroju.

Vďaka inovatívnemu FLAT panelu dokáže digitálny RTG prístroj snímkovať pacienta v stoji s rozsahom 124 cm. „Kým bežný röntgen dokáže zobraziť napr. celú chrbticu na viacerých snímkach, tento typ FLAT panelu, alebo ak chcete dlhý detektor, ju dokáže zachytiť jediným záberom na jednej celistvej snímke,“ vysvetľuje MUDr. Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód. „Tento detektor eliminuje riziko opakovania snímkovania z dôvodu prirodzeného pohybu pacienta, čím zároveň zvyšuje presnosť celého vyšetrenia.“

Tzv. dlhý detektor má veľký prínos v diagnostike pacientov po úraze, či v diagnostike detí s vývojovými chybami chrbtice, dolných aj horných končatín, ako aj pri získaných ortopedických poruchách napr. skolióza, kyfóza.„Vďaka celistvej RTG snímke dlhšej časti tela, dokážeme veľmi detailne a presne rozlíšiť poúrazové deformity, vrátane skrátenia končatín napr. po zlomeninách. Takáto analýza umožňuje presnejšie plánovanie rekonštrukčných operačných výkonov v uvedenej skupine pacientov,“ konkretizoval MUDr. Peter Cibur, PhD. z Kliniky úrazovej chirurgie.

„Neraz naši pacienti s vývinovými anomáliami chrbtice museli cestovať na toto vyšetrenie do iných regiónov Slovenska, kde bola možnosť röntgenovať vo väčšom rozsahu, ako je bežné. Vďaka modernému FLAT panelu na našom pracovisku pacienti získajú potrebný čas jednak na presnú diagnostiku, a potom aj na včasnú liečbu,“ uviedol MUDr. Martin Paulo, MPH, výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť a dodal: „Na Oddelení rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód v areáli na Rastislavovej sme začali nový FLAT panel využívať už vlani v septembri, ale vzhľadom na COVID režim v tomto areáli, sme ho naplno začali využívať len nedávno.“

V lete by mali pribudnúť v oboch areáloch UNLP Košice 4 nové röntgeny. „Dva budú umiestnené na pracoviskách na Rastislavovej ulici, ďalšie dva na Tr. SNP. A do konca roka pripravíme aj pracovisko pre novú magnetickú rezonanciu. Bude umiestnená na Rastislavovej ulici v budove nového urgentného príjmu,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice Vladimír Grešš. Inštalácia RTG prístrojov a magnetickej rezonancie sa z dôvodu covidovej situácie mierne posunula. Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác pre umiestnenie röntgenov bolo, ukončené, samotné stavebné práce sa začnú v júni.

UNLP momentálne pripravuje verejné obstarávanie na realizáciu stavebných úprav pre umiestnenie a inštaláciu novej magnetickej rezonancie, ktorá už bola obstaraná. Prístroj bude dodaný na základe presných požiadaviek a podľa parametrov stavebného priestoru. Stavebné úpravy a inštalácia moderných zariadení bude stáť približne 380-tisíc eur. 

Zdroj, foto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *