Transplantácie pankreasu na Slovensku

MUDr. František Hampl (nar. 1957 v Banskej Štiavnici)
Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil v roku 1982 do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ako sekundárny lekár na chirurgickej klinike. Od roku 1992 sa venoval transplantáciám obličiek.
U vtedajšieho prednostu kliniky transplantačnej chirurgie v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM), profesora MUDr. Miloša Adamca, CSc., študoval techniky transplantácie pankreasu a pečene. Od roku 1996 zastáva v Rooseveltovej nemocnici funkciu primára operačných sál. Od roku 1997 je vedúcim chirurgom transplantačného centra a od roku 2006 členom združenia Európskej únie špecialistov pre transplantácie. V roku 2008 sa stal vedúcim programu transplantácie pečene v Rooseveltovej nemocnici.
Už v rokoch 1999 až 2003 ako prvý a doteraz jediný na Slovensku úspešne transplantoval pankreas. Transplantačné centrum v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1991. Ako prví začali transplantovať obličky. V počte transplantovaných obličiek od mŕtvych aj živých darcov sú lídrom na Slovensku. To platí aj o spektre operácií. MUDr. František Hampl pracuje v súčasnosti ako primár Hepato-pankreato-biliárnej jednotky na Klinike transplantačnej chirurgie SZU vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Operačné techniky som študoval najmä v pražskom IKEM-e. V tomto špecializovanom centre transplantujú srdce, pečeň, pankreas, obličky a tenké črevo. Naším cieľom je vybudovať po organizačnej i funkčnej stránke v Rooseveltovej nemocnici “malý IKEM”.

Robíme transplantácie obličiek, ako prví sme robili skríženú transplantáciu medzi viacerými darcami a príjemcami obličiek (tzv. swap), robíme rukou asistovaný, výhradne laparoskopický aj robotický odber obličiek od živého darcu. Ako jediní sme transplantovali obličky dospelých živých darcov deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako dvadsať kilogramov. V rokoch 1999 až 2003 sme transplantovali ako prví na Slovensku pankreas.

Kto je vhodný ako darca pankreasu?

Pankreas býva veľmi poznačený životosprávou darcu. V našich podmienkach sú potrebné orgány od mladých a chudých darcov, vo veku od pätnásť do tridsať rokov. Pri našich stravovacích návykoch sú pankreasy ľudí okolo štyridsiatky zväčša nepoužiteľné.

Akým pacientom možno transplantáciou pankreasu pomôcť?

Jednoznačne pacientom s cukrovkou I. typu. Transplantáciou pankreasu sa im obnoví produkcia inzulínu, ktorý sa tvorí v Langerhansových ostrovčekoch. Pre transplantáciu pankreasu musíme nájsť mladého a chudého darcu. Do tela prijímateľa ho treba vložiť v priebehu dvanástich hodín. Pankreasu nie nadarmo hovoria slinivka brušná. On naozaj „slintá“ nebezpečnými slinami, ktoré obsahujú tráviace enzýmy a tie pri poruche môžu otráviť organizmus, čo môže viesť k smrti.

V akom stave prišli vaši pacienti?

Obaja mali veľmi slabý zrak. Takmer nevideli. Na očnom pozadí boli rozsiahle diabetické zmeny. Mali diabetickú retinopatiu, poškodené obličky v štádiu chronického zlyhávania obličiek, čiže diabetickú nefropatiu, čomu hovoríme chronická renálna insuficiencia. Obaja museli chodiť na dialýzu. Navyše mali aj diabetickú neuropatiu, ktorá sa prejavovala necitlivými dolnými končatinami. Sťažovali sa na občasné bolesti dolných končatín, ktoré boli spôsobené postihnutím periférneho nervového systému cukrovkou. Tieto orgánové zmeny veľmi rýchlo progredovali. Hrozila im úplná slepota a nezvratné poškodenie dolných končatín.

Akú operačnú metodiku ste použili?

V tejto fáze sme sa ich rozhodli transplantovať štepom pankreatickým a obličkovým. Pankreas sme vložili mimo brušnej dutiny. Vyriešili sme im zlyhávanie obličiek a navodili normoglykémiu alebo euglykémiu, čiže mali v krvi normálnu hladinu cukru. Prestali byť závislí od inzulínu. Nemuseli držať diétu. Orgánové zmeny na očiach aj dolných končatinách im začali regredovať a takmer vymizli. Stratila sa polyneuropatia. Zrak sa im zlepšil úplne a zmeny na očnom pozadí sa zastavili. Neprogredovali žiadne iné orgánové zmeny. Po dvadsiatich rokoch môžeme skonštatovať, že z ôsmich pacientov dvaja prežívajú s plne funkčnými štepmi, ktorí sú stále normoglykemickí. Ďalší nezomreli na následky transplantácie ale na iné, vedľajšie ochorenia.

Ako sa vyvíjajú transplantačné metódy?

Pankreas môžeme uložiť mimo brušnej dutiny alebo do nej. Doteraz sme pracovali s technikou uloženia mimo brušnej dutiny. Krv s inzulínom sa odvádzala do systémového obehu a pankreatické šťavy do močového mechúra, prípadne do tenkého čreva. V súčasnosti pripravujeme obnovenie transplantačného programu pankreasu novšou technikou, ktorá preferuje jeho uloženie do dutiny brušnej s odvedením krvi do pečeňovej žily a pankreatických enzýmov do tenkého čreva.

Po odznení „covidovej epidémie“, zintenzívnení pečeňového programu sa chystáme opäť transplantovať pankreas. Operácia do dutiny brušnej je náročnejšia, má však svoje výhody. Pankreatické šťavy sa v dutine brušnej vedia vstrebať. Druhou výhodou je, že pankreatická krv, ktorá obsahuje inzulín, celkom prirodzene tečie cez pečeňovú žilu priamo do pečene.

Hovorí sa aj o zjednodušenej transplantácii Langerhansových ostrovčekov. V čom spočíva tento typ transplantácie?

Túto metódu nevyužíva veľa pracovísk. Vykonávajú sa zväčša v USA a na veľkých pracoviskách Európy. Najbližšie k nám je takýmto pracoviskom Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe.

Nevýhodou je, že pre tento typ transplantácie, ktorá nie je chirurgickým výkonom (vykonáva ju diabetológ v spolupráci s rádiológom), treba obvykle dva pankreasy, aby sa nazbieralo potrebné množstvo Langerhansových ostrovčekov. V laboratóriu ostrovčeky oddelia od ostatnej žľazy a v tekutom stave sa injekčnou striekačkou, pod CT kontrolou, vstreknú do portálneho riečiska smerujúceho do pečene, kde sa „nidujú“. Prežívajú však len jeden až dva roky, čo predražuje terapeutický efekt.

Uvažujete aj o tomto type transplantácie?

Na to by sme potrebovali laboratórne pozadie a keď si uvedomíme, že na jednu transplantáciu treba viacerých darcov, v našich podmienkach je to skôr nereálne.

Momentálne ste na Slovensku jediný odborník, ktorý transplantoval pankreas. Nie je riskantné postaviť transplantačný program pankreasu na jednom človeku, keď ide v podstate o tímovú prácu?

Mám tu veľmi šikovných chirurgov, ktorí sú ochotní v hocijakom čase prísť k transplantácii orgánu. Vzdelávajú sa zo zahraničnej literatúry a stážujú na zahraničných špičkových pracoviskách. Verím, že z nich vyrastie nová vlna odborníkov, ktorá nebude musieť zápasiť s materiálnymi či ľudskými problémami ako my a ešte viac pozdvihne naše centrum.


Cukrovka sa im stratila ako zlý sen

Po dvadsiatich rokoch som sa opäť stretol s dvomi pacientmi, ktorým v Rooseveltovej nemocnici transplantoval tím primára Františka Hampla pankreas. S potešením som skonštatoval, že sa im naplnilo to, o čom v kritickom štádiu cukrovky už ani nesnívali: že si raz budú užívať plnohodnotný život.

Čítajte ďalej…


pripravil
Peter Valo


FOTO: archív F.H, J.K, Ľ.J.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *