SLK a ZAP: Návrh zákona k zmene výkonu prehliadok mŕtvych tiel je neprijateľný

Slovenská lekárska komora a Zväz ambulantných poskytovateľov považujú návrh zákona, týkajúci sa prehliadok mŕtvych tiel, za neprijateľný. Po jeho prijatí bude ohrozená dostupnosť a kvalita ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Navyše, ani jedna organizácia nebola k príprave návrhu zákona prizvaná. „Je nemysliteľné, aby o takýchto dôležitých návrhoch neprebehla žiadna diskusia s najväčšími zdravotníckymi organizáciami, teda SLK a Zväzom ambulantných poskytovateľov. Takto komunikácia nemôže prebiehať,“ povedal prezident SLK MUDr. Marian Kollár.

Pripravovaný návrh zákona, ktorý má zabezpečiť prehliadky mŕtvych tiel zavedením rozpisov služieb lekárov (nielen dobrovoľníkov, ale aj povolávaním všeobecných ambulantných lekárov i špecialistov) zo strany ÚDZS, považujeme za ohrozenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Navyše je podľa nás nehorázne, ak ÚDZS v podstate očakáva, že lekári budú uvedené služby poskytovať za podstatne nižšie ceny ako dovtedy dostávali profesionálne organizácie.

„Ak niekomu ide o hospodárnosť na úkor pacientov, niekto asi nepochopil poslanie a princíp  poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je to len ďalšia záťaž pre ambulantných  lekárov, na ktorú doplatí pacient.  Žiadame preto, aby prehliadky mŕtvych tiel prebiehali tak ako doteraz – na profesionálnej úrovni, zabezpečovanej profesionálnymi organizáciami, ktoré sa tomu venovali. ÚDZS musí byť tým orgánom, ktorý si bude túto činnosť poctivo kontrolovať. A ambulantní lekári sa musia venovať svojim pacientom. Takýto nútený krok môže prispieť aj k tomu, že neošetrených a zanedbaných pacientov bude viac a niektorí pacienti sa svojho ambulantného lekára dočkať už nemusia. Okrem toho je vysoko pravdepodobné, že viacerí ambulantní lekári – najmä v dôchodkovom veku – svoje ambulancie zrejme zatvoria.“

Žiadame preto o stiahnutie uvedeného návrhu zákona.

Slovenská lekárska komora

Zväz ambulantných poskytovateľov

Zdroj, foto: Slovenská lekárska komora, Zväz ambulantných poskytovateľov, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *