Tlačová správa: Lekárov potrebujú predovšetkým živí pacienti!

Podľa návrhu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mala ambulantným lekárom znovu pribudnúť povinnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Stav, keď bola zodpovednosť štátu za prehliadky mŕtvych tiel prenesená na plecia všeobecných lekárov pre dospelých a neskôr aj na ostatných lekárov trval viac ako 13 rokov. Legislatívna úprava prijatá v roku 2018 o obhliadkach mŕtvych, ktorá preniesla túto zodpovednosť na inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych bola jednou z mála legislatívnych úprav, ktoré ambulantnému sektoru v posledných rokoch pomohli a bola vtedy pozitívne prijatá všetkými stranami.

Dnes je návrh na zmenu zo strany ÚDZS opäť na stole a jeho cieľom je podľa stanoviska úradu najmä eliminácia tvorby neprimeraného zisku súkromnými spoločnosťami zabezpečujúcimi tieto úkony.

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL) navrátenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti lekármi poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to na základe rozpisov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zásadne odmieta.

Udržateľnosť ambulancií v systéme je dnes kritická, dostupnosť lekárov prvého kontaktu je v mnohých regiónoch problematická, lekári sú preťažení, prestarnutí, je ich nedostatok a na pridávanie ďalších povinností doplatia v konečnom dôsledku len pacienti. Po druhej vlne pandémie, keď by vyčerpaný ambulantný sektor prijal skôr pomoc štátu prichádza z jeho strany opačná reakcia. Zavedenie povinnosti vykonávania prehliadok mŕtvych tiel by mohlo byť navyše dôvodom zatvárania ďalších ambulancií, najmä lekármi v dôchodkovom veku.

„Už dnes evidujeme nedostatok ambulancií a výhľadovo to bude ešte horšie, lekári sotva stíhajú vyšetrovať svojich pacientov na ambulanciách a ešte im chceme pridať ďalšiu prácu nad rámec ich ordinačných hodín, konštatuje prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Peter Makara.

Navyše, podľa neho, konštatovanie smrti, správne určenie jej príčiny a odborne správna prehliadka mŕtveho tela, neraz aj zhodnotenie cudzieho zavinenia sú nesmierne dôležitými medicínskymi, ale aj etickými a právnymi úkonmi. A väčšina všeobecných lekárov sa s patológiou stretla naposledy počas štúdia.

Zvíťazí úspora financií nad zdravím pacientov? 

Dôvodom na zmenu existujúceho stavu je podľa kompetentných argument, že doterajší model organizátora prehliadok mŕtvych tiel sa ukázal ako málo funkčný a najmä nehospodárny.

MUDR. Peter Makara však v súvislosti s využívaním finančných zdrojov v zdravotníctve zdôraznil: „Zdroje vynaložené do antigénového testovania by vystačili na pokrytie nákladov na „obhliadky“ na ďalších 300 rokov, ale adekvátne navýšenie zdrojov tam, kde to systému naozaj pomôže, odbremení lekárov a profesionalizuje samotný výkon poslednej služby človeku, je zrazu problém?“

SSVPL je presvedčená, že ponechanie profesionalizácie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel  je jediná cesta ako ambulantný sektor úplne nepochovať.

„Všeobecní lekári sú prioritne potrební v ambulanciách pre živých pacientov, kde ich dokážu liečiť a neraz im zachrániť aj životy. A za nedostatočne zvládnutý doterajší manažment prehliadok mŕtvych tiel zo strany kompetentných orgánov nemôžu byť trestaní ani mŕtvi, ani pozostalí, ani lekári, ale ani živí pacienti!“  

Zdroj, foto: SSVPL, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *