Handlovská nemocnica otvorila Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Nemocnica AGEL Handlová dnes slávnostne otvorila Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Ten bude slúžiť pacientom, ktorí dlhodobo potrebujú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť.

Handlovská nemocnica zareagovala na aktuálnu potrebu v regióne, kde chýbajú lôžka dlhodobej kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti. Dom ošetrovateľskej starostlivosti sa otvoril v priestoroch jednej ošetrovacej jednotky  oddelenia dlhodobo chorých. ,,V našom regióne takéto zariadenie nie je a keďže sme mali voľné priestory a ošetrovateľský personál, povedali sme si, že bude dobrou myšlienkou vytvoriť ho,“ hovorí riaditeľka handlovskej nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH. Pacienti z Oddelenia dlhodobo chorých, ktorí vyžadovali ešte pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, museli byť doteraz  prekladaní do iných zdravotníckych zariadení, napr. do Levíc či až Banskej Štiavnice. Na rekonštrukcii sa podieľali veľkou mierou práve zamestnanci handlovskej nemocnice. ,,Naše mesto a jeho obyvatelia sa tešia každej novej zdravotníckej službe, Handlovčania sú s touto nemocnicou spätí už takmer sto rokov. Veľmi by som chcela vyzdvihnúť spoluprácu s nemocnicou, s vedením aj kolektívom, ktorí nám podali pomocnú ruku aj počas uplynulých mesiacov,“ povedala Mgr. Silvia Grúberová, primátorka.

Nový DOS bude mať kapacitu 20 klientov, tí sa budú môcť liečiť v zmodernizovaných priestoroch s novým mobiliárom, novými oknami a dverami. 

DOS bude poskytovať svoje  služby pacientom:

  • so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením,
  • so zmeneným zdravotným stavom v súvislosti s imobilizačným syndrómom,
  • s neurologickým ochorením,
  • v rekonvalescencii,
  • v rehabilitačnom programe po úraze s obmedzenou hybnosťou,
  • po operačných výkonoch, kde sa ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť,
  • s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity),
  • s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

DOS bude mať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Dĺžka pobytu je v zmysle súhlasu poisťovne stanovená na maximálne jeden mesiac.

Zdroj, foto: AGEL SK, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *