Úspešní absolventi Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach ukončili svoje štúdium slávnostnými promóciami

V dňoch 1. a 2. júla 2021 sa uskutočnili promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Medzi promujúcimi boli úspešní študenti doktorských študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku a absolventi štúdia zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo. Promočné slávnosti, ktoré sú vyvrcholením dlhoročného snaženia, námahy a odriekania, sa nesporne zaradia medzi najkrajšie a najvytúženejšie chvíle v ich životoch – aj keď sa tentoraz konali v Aule UPJŠ LF za prísnych protiepidemických opatrení a zúčastniť sa ich mohol len obmedzený počet hostí z radov príbuzných.

Ako vo svojom slávnostnom príhovore k promujúcim zdôraznil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., medicína je aj umením a za lekárom nikdy nepríde presne taký pacient, akého študentom predstavili učitelia a učebnice. Čerstvých lekárov a ďalších zdravotníkov odteraz čaká dlhý a nikdy nekončiaci sa boj so zlom a chorobami. V ňom sa ukážu nielen nadobudnuté vedomosti, ale aj sila myslenia každého absolventa.

„Sila múdreho jednotlivca je veľká, ale sila múdreho tímu je neprekonateľná. Dá sa predpokladať, že blízka budúcnosť medicíny je aj v takzvanom strojovom učení a využívaní umelej inteligencie. Veríme, že budúcim absolventom štúdium uľahčíme otvorením Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré bude najmodernejším v Slovenskej republike,“ konštatoval prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je aj pri výučbe medicíny potrebné chrániť pacienta a nezvrátiteľným svetovým trendom sú moderné simulátory v predklinickej aj v klinickej výučbe.

„Fakulta dlhodobo investuje mimorozpočtové prostriedky získané za štúdium  zahraničných študentov do modernizácie výučby. Sme pyšní aj na to, že je  práve naša fakulta iniciovala tvorbu databáz nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku a vytvára možnosti pre vzájomnú výmenu skúseností  s lekármi z celej Európy v rámci projektov HORIZONT 2020 a ECRIN-SLOVACRIN,“ zdôraznil dekan UPJŠ LF. Podľa jeho slov je zdravie najvyššou svetskou hodnotou a tak sa učitelia a lekári, ako aj pacienti a občania tejto krajiny, musia spojiť a byť neoblomní pri jeho ochrane. A veľkú neoblomnosť ukázali aj čerství absolventi našej fakulty, ktorí úspešne ukončili svoje náročné štúdium.

„Dnes tu stojíte na pôde jednej z najstarších a najlepších univerzít našej krajiny s diplomami, ktoré vás oprávňujú vykonávať lekárske povolanie prakticky na celom svete. Veľké ďakujem patrí vašim učiteľom, rodičom, vašim najbližším, priateľom a každému, kto vám pomohol dosiahnuť tento životný úspech – aj tým, ktorí sa nedožili tejto slávnostnej chvíle. Poďakujme im všetkým veľkým potleskom,“ vyzval dekan prof. Daniel Pella hlavných aktérov promočných slávností – čerstvých bakalárov, magistrov a doktorov – a blízkych v sále, a následne poprial absolventom veľa radostných chvíľ v ich práci a  pocit opojenia z úspechu, ale aj poučenia z prípadného neúspechu. „Potom si aj my, vaši učitelia, budeme môcť s uspokojením vychutnať pocit zmysluplného povolania a byť spoločne hrdí na našu Alma mater, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach,“ podotkol.

Dojímavé príhovory mali aj zástupcovia študentov, ktorí spomínali na veľkú radosť z prijatia na lekársku fakultu, ale aj svoje prvé nesmelé kroky, náročné štúdium, veľké úspechy, aj bolestivé pády, výnimočných pedagógov, či podporu a pomoc svojich najbližších. Zároveň prisľúbili svojim ďalším konaním šíriť dobré meno svojej Alma mater, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a napĺňať svojich učiteľov hrdosťou na ich bývalých žiakov.

„Dnes je pre nás všetkých veľmi výnimočný deň. Ukončením štúdia sme dosiahli métu, ktorú sme si vytýčili pri nástupe na našu alma mater a pre väčšinu z nás to bol jeden z najväčších osobných cieľov. Vyslovením sľubu sme sa zaviazali, že naše povolanie budeme vykonávať nezištne, s láskou k ľuďom a s vedomím nesmiernej zodpovednosti ktorá je neodškriepiteľne spätá s poslaním lekára. Úprimne si želáme, aby bol obsah nášho sľubu náplňou nášho každodenného života a aby sme aj v ťažkých chvíľach vydržali pomáhať chorým s úsmevom na tvári,“ konštatoval MUDr. Adam Nedoročík, ktorý poďakoval svojim pedagógom za úžasné odborné vedenie.

„Ďakujeme za všetky cenné rady a trpezlivosť všetkým našim pedagógom, ktorí nás sprevádzali na tejto ceste poznania a obrovská vďaka patrí aj našim najbližším členom rodiny a príbuzným, ktorí sa museli zmieriť s našim novým spôsobom života a často s nami emotívne prežívali každú úspešnú či neúspešnú skúšku… Drahí absolventi, spolužiaci, priatelia, máme za sebou dlhú cestu sprevádzanú množstvom pocitov, niekedy šlo aj o pocity vyčerpania a túžbu dôjsť na koniec. Zažili sme mnoho momentov, či už pri klinickej výučbe alebo nad knihami, kedy sme boli očarení nejakým javom alebo dejom v organizme, alebo kedy nás zaujal príbeh konkrétneho pacienta. Je to to, čo nás ženie ďalej objavovať a chápať vedu zvanou medicína. Naša šesťročná snaha sa vyplatila, a z našej alma mater si odnášame nielen vedomosti do praxe, ale aj cenné priateľstvá, nezabudnuteľné spomienky a chvíle inšpirácie,“ poznamenala MDDr. Ivana Ligusová.

Ďalšia úspešná absolventka zubného lekárstva na UPJŠ LF v anglickom jazyku MDDr. Shamaon Melinda-Paraskevi zo Švédska vyzdvihla možnosť klinickej výučby na našej fakulte v poslednom ročníku v čase, keď to iné školy vo svete kvôli pandémii koronavírusu nedokázali svojim študentom poskytnúť a poďakovala za možnosť osobne slávnostne promovať. „Košice vždy zostanú v našich srdciach spolu so všetkými spomienkami na náš akademický život,“ zdôraznila.

Absolvent študijného programu General Medicine MUDr. Toros Jan Nedim z Nemecka zaspomínal na hrboľatú cestu plnú prekážok, ktorá začala „testom špendlíkom“ a „testom kĺzačkou“ a ktorú si každý študent vydláždil svojim jedinečným spôsobom. „Jedna cesta dnes skončila a začala druhá – výsada vykonávať lekársku prax a pracovať pri minimálnych hodinách spánku…“

Jeho kolega MUDr. Leskowich Francis Michalis z Grécka podotkol, že nastal čas uzavrieť jednu z najzaujímavejších a najrušnejších kapitol života, kedy mal on a jeho spolužiaci skvelú príležitosť byť súčasťou medzinárodnej univerzity, zažiť obrovské množstvo kultúr a nájsť si nových priateľov z celého sveta a spoznávať pritom po celý čas nádherné mesto Košice, z ktorého sa stali pre všetkých druhé domovy. „Bohužiaľ, kvôli cestovným obmedzeniam a zákazu vychádzania v dôsledku pandémie bol náš spoločenský život teraz obmedzený a štúdium oveľa náročnejšie, ako sme si kedy dokázali predstaviť. No vďaka veľkému úsiliu, ktoré vyvinuli naši učitelia, a vďaka našej schopnosti prispôsobiť sa novým učebným metódam, sme mohli štúdium úspešne dokončiť. Ďakujeme našim profesorom za všetku pomoc a vedenie v tomto náročnom období!“    

ZDROJ, FOTO: UPJŠ, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *