Budúci lekári získavajú v Nemocnici AGEL Košice-Šaca praktické skúsenosti

Personál Nemocnice AGEL Košice-Šaca v týchto dňoch dopĺňajú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravujúci sa na svoje budúce povolanie. Odbornú prax v rôznych zdravotníckych odboroch absolvuje v šačianskej nemocnici počas leta až 60 študentov.  

Zatiaľ čo väčšina vysokoškolákov si užíva letné prázdniny, študenti medicíny a ostatných zdravotníckych odborov v týchto dňoch získavajú svoje prvé praktické skúsenosti v oblastiach, v ktorých doposiaľ nadobúdali predovšetkým teoretické vedomosti. V priebehu júla a augusta absolvuje odbornú prax v nemocnici AGEL Košice-Šaca šesťdesiat budúcich lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a fyzioterapeutov.

Povinnú stáž z internej medicíny podstúpilo v priebehu júla deväť študentiek 4. ročníka lekárskej fakulty. „V rámci stáže sa zúčastnili bežnej klinickej praxe na Internej klinike, vrátane práce na Urgentnom príjme aj v špecializovaných ambulanciách – kardiologickej, gastroenteorologickej a endokrinologickej, kde sa oboznámili s bežnou prácou, zúčastňovali sa vizít a spolupodieľali na prijímaní, liečení a prepúšťaní pacientov s internými diagnózami,“ hovorí prednostka Internej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Natália Vaňová, EMBA. V rámci praxe na kardiologickej ambulancii a v športovom centre sa zúčastnili aj špeciálnych odborných vyšetrení športovcov, ktoré Nemocnica AGEL Košice-Šaca realizuje pravidelne v rámci testovania ich zdatnosti a najmä za účelom odhalenia eventuálnych skrytých a nepoznaných srdcovo-cievnych ochorení, ktoré by mohli byť potenciálne rizikové pri vykonávaní športovej činnosti. Podľa doktorky Vaňovej svoju prax na Internej klinike hodnotili veľmi pozitívne, pričom vyzdvihli vysokú úroveň a snahu lekárov a odborných asistentov i pozitívny prístup k nim. „Študentky prejavili veľký záujem o reálnu klinickú prax a ukázali pozitívny prístup k pacientom a snahu získať nové poznatky a vedomosti,“ uviedla MUDr. Natália Vaňová, EMBA.

Spokojnosť so stážou vyjadrila aj Miriama, študentka 2. ročníka všeobecného lekárstva, ktorá svoju prax absolvovala na Oddelení dlhodobo chorých. „Som veľmi spokojná. Spolužiaci v iných zdravotníckych zariadeniach mali rôzne skúsenosti, ktoré ich niekedy aj odradili. Som rada, že nás prax hodila, ako sa hovorí priamo do vody. Už v prvý deň v nemocnici som sa toho veľa naučila a obavy z toho, že sa nám personál bude málo venovať sa nepotvrdili.“ Dopĺňa ju spolužiačka: „Šla som sem s predstavou získať praktické zručnosti a to sa podarilo. Na oddelení je neustále čo robiť. Dostali sme príležitosť vyskúšať si viaceré činnosti. Mojimi prvými praktickými skúsenosťami bolo pichanie inzulínu subkutánne a podávanie liečiva intramuskulárne. Najnáročnejšie bolo zavádzanie kanyly,“ zhodnotila prvé nadobudnuté zručnosti študentka Tereza.  

Zdroj, foto: AGEL SK, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *