Vírusové hepatitídy sa prejavujú únavou či žltými očnými bielkami

Dnes, 28. júla, si pripomíname Svetový deň hepatitídy, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o jeho prenose či prevencii. So žltačkou sa stretávajú aj v Ambulancii infektológie v Nemocnici AGEL Komárno, počet pacientov našťastie nenarastá.

Vírusové hepatitídy sa delia na viac typov, najčastejšie sa vyskytujúce v našich zemepisných  šírkach sú vírusová hepatitída typu A a typu B, ktorá je niekedy spojená s delta agensom (typom D). Ďalej je to vírusová hepatitída typu C, typ E je skôr importovaný zo zahraničia. ,,Vyskytujú sa v lokálnych  epidémiách, počet pacientov však našťastie nenarastá. Špecifická je žltačka typu C, ktorá sa šíri medzi drogovo závislými. Vírusová hepatitída typu E sa naopak importuje sporadicky zo zahraničia alebo aj pri zlom spracovaní mäsa. Na Slovensku je zabezpečené povinné očkovanie  detí proti hepatitíde typu B, proti hepatitíde typu A je k dispozícii vakcína podľa záujmu alebo pri výskyte  epidémie. Proti ostatných  typom očkovanie  nie  je,“ vysvetľuje MUDr. Helena Kuchtová, lekárka z infektologickej ambulancie komárňanskej nemocnice.

Prejavy tohto ochorenia sú rôzne. Patrí sem celková únava, bolesti brucha, slabosť, niekedy vracanie a ojedinele hnačky. Ďalšími prejavmi sú žlté očné bielka a koža,  v krvi zvýšená hodnota pečeňových enzýmov a vysoká hodnota bilirubínu  – žltého krvného farbiva. ,,Diagnostika  vírusových  hepatitíd  je  dnes už jednoduchá, sú prístupné sérologické metódy  dôkazu  ochorenia. Liečba  je   podporná  alebo cielená, pri chronickom postihnutí pečene dlhodobá a nákladná, niekedy môže dokonca pacienta trvalo invalidizovať,“ vysvetľuje odborníčka.

Prevencia  proti  vírusovej hepatitíde sa zakladá na hygiene, teda na častom umývaní  rúk, požívaní  hygienicky nezávadného jedla a vody, nezávadných krvných preparátov, vyvarovanie sa drogovo závislých partnerov. Pri pobyte najmä v ázijských krajinách je potrebné dbať na hygienu rúk, vody a stravy.

Zdroj: AGEL SK, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *