MZ SR: Predstavujeme zásadnú zmenu v prospech pacientov a lekárov

Na takúto zmenu čakalo slovenské zdravotníctvo 15 rokov. Rezort zdravotníctva dnes predstavil nový zákon, ktorý má urobiť zdravotnú starostlivosť v ambulanciách a nemocniciach kvalitnejšou, modernejšou, dostupnejšou a efektívnejšou.

Nový zákon, ktorý dnes ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania má za cieľ:

✅ zvýšiť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach

✅ garantovať každému pacientovi rovnaký prístup ku kvalitnej špecializovanej nemocničnej starostlivosti

✅ zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov v ambulanciách vo všetkých regiónoch

✅ rozbehnúť modernizáciu nemocníc a výstavbu nových nemocníc

✅ vytvoriť kvalitné pracovné podmienky pre zdravotníkov

✅ zvýšiť efektivitu využívania verejných zdrojov v zdravotníctve

VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DOSPELÝCH A PRE DETI

„Podľa analýz Ministerstva zdravotníctva už dnes na Slovensku chýba 451 všeobecných ambulantných lekárov pre dospelých a pediatrov a priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 59, priemerný vek pediatrov je 61 rokov.,“ zhrnula súčasný stav v primárnej ambulantnej sfére štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková. Nový zákon by kvalifikoval potrebu zriadenia ambulancie všeobecných lekárov na základe ich geografickej dostupnosti, vekovej štruktúry lekárov, ktorí už v okrese sú a aj na základe súčasnej vekovej štruktúry poistencov.

Základným cieľom zákona, ktorý je od dnes v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je zabezpečiť dostatok lekárov pre udržateľnosť a posilnenie primárnej starostlivosti. Nástrojmi na splnenie týchto cieľov bude:

➡ základná definícia okresov s nedostatkom primárnej ambulantnej starostlivosti

➡ finančný príspevok ako podpora príchodu nových lekárov, ale aj pre existujúcich poskytovateľov, ktorí vytvoria v nedostatkovom okrese nové pracovné miesto.

Podporu má tento zámer Ministerstva zdravotníctva SR aj v Pláne obnovy, ktorý má na podporu zvyšovania kapacity a príchodu nových lekárov do roku 2026 vyhradených 10 miliónov eur.

Ďalšími zmenami, ktoré Ministerstvo zdravotníctva pripravuje pre všeobecných lekárov je:

📌 rozšírenie ich kompetencií, ale aj kompetencií ich sestier

📌 zvýšenie využitia služieb telemedicíny

📌 celkové zníženie administratívnej záťaže

📌 v neposlednom rade je to aj nová forma odmeňovania, ktorá je dnes výlučne v kompetencii zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje pre všetkých pacientov aj projekt modernej a kvalitnej nemocničnej siete. Jej cieľom je, aby pacienti boli efektívne manažovaní v zdravotnom systéme a dostávali kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Kvalitu pracovných podmienok pre zdravotníkov a najmodernejšiu zdravotnú starostlivosť zabezpečí aj takmer jedna miliarda eur z Plánu obnovy určená na modernizáciu a výstavbu nových nemocníc a nákup prístrojového vybavenia.

MODERNÁ NEMOCNIČNÁ SIEŤ PRE VŠETKÝCH

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje pre všetkých pacientov aj projekt modernej a kvalitnej nemocničnej siete. Jej cieľom je, aby pacienti boli efektívne manažovaní v zdravotnom systéme a dostávali kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Kvalitu pracovných podmienok pre zdravotníkov a najmodernejšiu zdravotnú starostlivosť zabezpečí aj takmer jedna miliarda eur z Plánu obnovy určená na modernizáciu a výstavbu nových nemocníc a nákup prístrojového vybavenia.

Podľa návrhu zákona budú nemocnice rozdelené do piatich kategórií:

1️⃣ komunitná úroveň

2️⃣ regionálna úroveň

3️⃣ komplexná úroveň

4️⃣ koncová úroveň

5️⃣ národná úroveň

„Všetky nemocnice ostanú v sieti. Ani jedna nebude zrušená. Práve naopak, nemocnice dostanú jasne zadefinovanú štruktúru zdravotnej starostlivosti. Nechceme, aby nám pacienti blúdili po Slovensku a lekár nevedel, kam ich poslať. Pacienti sa majú v nemocnici liečiť a nie ležať. Je to prirodzený proces zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Nemocnice budú rozdelené do piatich kategórií. Vysokošpecializované pracovisko bude jedno pre celé Slovensko, ale trváme na tom, aby do maximálne trištvrte hodiny cesty z domu mal pacient nemocnicu poskytujúcu základné chirurgické výkony, pôrodnicu či interné oddelenie,“ zhrnul víziu nového zákona minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Čo tam získajú pacienti a zdravotníci:

✅ lepšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť

✅ nové a moderné prístroje

✅ zrekonštruované a zmodernizované nemocnice

✅ kvalitné pracovné podmienky pre zdravotníkov

✅ efektívny manažment pacienta

✅ zmenu nevyužitých lôžok na iný typ nemocničných postelí

VIAC PEŇAZÍ Z POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Súčasťou zákona je aj regulácia zisku zdravotných poisťovní. Na potrebe tejto regulácie sa zhodli aj všetci koaliční partneri. Jej cieľom je použitie verejných prostriedkov zdravotného poistenia predovšetkým na úhradu zdravotnej starostlivosti, teda na prevenciu a liečbu pacientov. V súčasnosti platnej legislatíve sú dnes regulované príjmy poisťovní, ich prevádzková činnosť a sčasti aj nimi hradená zdravotná starostlivosť. Nie sú však regulované ich zisky či vyplácanie dividend.

🆕 Po novom by bola pre zdravotné poisťovne definovaná minimálna percentuálna miera príjmov, ktorá bude určená na zdravotnú starostlivosť. 📊 Navrhovaný výpočet vzorca je 95,1% z predpísaného poistného plus koeficient definovaný počtom poistencov. Je určený aj vzorec na výpočet primeraného zisku. Zvyšok si zdravotné poisťovne môžu použiť na svoju prevádzku. Na tomto zákone spolupracovalo Ministerstvo zdravotníctva niekoľko mesiacov s predstaviteľmi medicínskych združení naprieč ambulantnou aj nemocničnou sférou, lekármi, odborníkmi, zdravotnými poisťovňami, samosprávnymi krajmi.

📎 Aj priestor medzirezortného pripomienkového konania naďalej ponúka možnosť pre všetkých prispieť do debaty svojím odborným stanoviskom.

ZDROJ, FOTO: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *