V Nemocnici AGEL Košice-Šaca platí zákaz návštev: Na koho sa obmedzenie nevzťahuje?

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca platí od dnešného dňa zákaz návštev pacientov. Rozhodnutie súvisí s novým covid automatom, ktorý je v platnosti tiež od dnešného dňa. Ten hovorí, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, v stupni Ostražitosť alebo v 1., 2., alebo 3. stupni ohrozenia podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, sú povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim; u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce; osôb kompletne zaočkovaných: 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní; osôb s negatívnym výsledkom testovania na ochorenie COVID-19: RT PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu, Ag test nie starší ako 24 hodín od odberu; osôb po prekonaní ochorenia COVID-19: v období za ostatných 180 dní. Povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.

Pred vstupom na oddelenie sú prichádzajúce návštevy povinné predložiť doklad, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností. „Návštevné hodiny sú denne v čase od 14:00 – 16:00 hod. v rozsahu maximálne 30 minút, pacienti majú povolenú jednu návštevu najviac 2 osobami. Návšteva je povinná mať prekryté dýchacie cesty rúškom/respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, použiť požadované osobné ochranné pomôcky v závislosti od stavu pacienta a charakteru oddelenia. Návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená, a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v nemocnici,“ vyjadril sa riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA, ktorý dodal, že v prípade mobilných pacientov sú preferované návštevy v spoločných interiérových priestoroch mimo oddelenia, za priaznivého počasia v exteriéri – v nemocničnom parku.

Regulácia návštev je v kompetencii zdravotníckych pracovníkov oddelenia. Postupy pri zabezpečovaní návštev sa budú aktualizovať s ohľadom na epidemiologickú situáciu.

ZDROJ, FOTO: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *