Na pôde SLK sa diskutovalo o Optimalizácii siete nemocníc

Na pôde Slovenskej lekárskej komory sa vo štvrtok, 19. augusta, uskutočnilo spoločné stretnutie predstaviteľov zdravotníckych organizácií. Okrem SLK sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Asociácie štátnych nemocníc (AŠN), Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Cieľom stretnutia bola diskusia k predloženému návrhu zákona o optimalizácii siete nemocníc, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Všetci účastníci stretnutia zhodne skonštatovali, že slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú zmenu, ktorá je nevyhnutným predpokladom ďalšej konkurencieschopnosti slovenského zdravotníctva v európskom priestore. Zároveň však potvrdili, že neboli prizvaní k tvorbe spomínaného návrhu. K diskusii došlo až posledný mesiac. 

“Predložený návrh zákona komplexne nerieši najzávažnejšie problémy slovenského zdravotníctva, nereflektuje v plnej šírke súčasnú realitu a jeho aplikácia v praxi, bez zásadnej zmeny niektorých opatrení, by mohla spôsobiť až zhoršenie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.”

Každá zo strán prezentovala na stretnutí svoj názor, ako i parciálne výhrady k navrhovanému zákonu. Vzájomná zhoda však panovala v niektorých bodoch. Otázniky vyvoláva najmä ďalšie zabezpečenie a zlepšenie stále sa zhoršujúcej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a jej financovanie. Absolútna zhoda však panovala pri absencii riešenia personálnej stabilizácie zdravotníkmi, keďže návrh ministerstva nerieši kritický nedostatok zdravotníkov. A to ako lekárov, tak aj sestier. Obavy vyvoláva i transformácia niektorých nemocníc. 

Účastníci stretnutia sa na záver dohodli, že si ešte pred koncom termínu medzirezortného pripomienkového konania vymenia svoje pripomienky – s dôrazom na tie zásadné – a po ďalšej diskusii spravia potrebné kroky, ktoré by mali prispieť k prijatiu takej legislatívy, ktorá zásadným spôsobom napomôže k efektívnemu využitiu európskych peňazí a pozitívne sa odrazí na zlepšení slovenského zdravotníctva. 


Za SLK
MUDr. Marian Kollár
prezident SLK Bratislava, 20.8.2021

Zdroj, foto: SLK
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *