MZ SR: Z eurofondov prispievame na nákup pandemických vakcín či očkovaciu mediálnu kampaň

Časť z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré slovenská vláda vyčlenila v boji proti koronakríze, ministerstvo zdravotníctva použije na nákup pandemických vakcín či podporu očkovacej mediálnej kampane.

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program realizuje v rámci tohto programu opatrenia na zvýšenie kolektívnej imunity v boji proti koronavírusu a na zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením choroby COVID-19. Za tým účelom ministerstvo vyhlásilo vyzvanie na predloženie národného projektu, ktorým sa technicky umožní ministerstvu zdravotníctva použiť európske štrukturálne fondy na realizáciu týchto proticovidových opatrení.

Z národného projektu  bude možné z eurofondov uhradiť aj časť výdavkov na nákup pandemických vakcín, ktoré obstarávala Európska komisia, ďalej náklady na prístrojové a technické vybavenie ako napr. zariadenie na sekvenovanie nových mutácií koronavírusu, alebo pre prípadné núdzové situácie nákup zariadenia pre zriadenie poľnej nemocnice,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Silná a cielene zameraná mediálna kampaň na očkovanie proti COVID-19 môže úspešne prispieť k tomu, aby sme sa významne priblížili k hranici kolektívnej imunity. Z tohto dôvodu ministerstvo zdravotníctva využije finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na masívnejšiu kampaň, ktorá bude poskytovať jednoznačne pravdivé informácie o vakcinácii a zároveň bude proaktívne pristupovať k nesprávnym a zavádzajúcim informáciám ako kľúčovým faktorom pri rozhodovaní sa občanov k zaočkovaniu. Kampaňou chceme minimalizovať negatívny vplyv hoaxov a tak pozitívne vplývať  najmä na nerozhodnú skupinu populácie, ktorá podľa prieskumov prestavuje podstatnú časť nezaočkovaných občanov, povedal minister zdravotníctva V. Lengvarský

Na realizáciu celého národného projektu ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  ako jedného zo štrukturálnych fondov EÚ 23,3 mil. eur. Podľa zámeru národného projektu bude najväčšia časť vo výške 17,5 mil. eur použitá na nákup pandemických vakcín a na mediálnu kampaň z eurofondov je vyčlenených takmer 1,8 mil. eur. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na nákup prístrojovej techniky pre diagnostiku a liečbu covidových pacientov a nákup osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál.  

Bližšie informácie k vyzvaniu sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *