Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ organizujú medzinárodný kongres pre študentov zubného lekárstva 68th EDSA Meeting Košice 2021

V dňoch 23.-27. augusta 2021 sa v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 uskutoční medzinárodné stretnutie a kongres študentov združených v Európskej asociácii študentov zubného lekárstva European Dental Students‘ Association (EDSA) v Košiciach 68th EDSA Meeting Košice 2021 organizovaný študentmi a čerstvými absolventmi Lekárskej fakulty UPJŠ.

Na medzinárodné stretnutie 68th EDSA Meeting Košice 2021 pricestovala stovka študentov z vyše tridsiatich európskych krajín. Súčasťou podujatia je valné zhromaždenie asociácie EDSA (pondelok až streda) a kongresový deň (štvrtok), pričom pre účastníkov je pripravený bohatý vzdelávací, spoločenský a  kultúrny program.

European Dental Students’ Association bola založená v roku 1988, sídli na prestížnej univerzite ACTA v Amsterdame a v súčasnosti reprezentuje vyše 70-tisíc študentov zubného lekárstva v 33 krajinách Európy. Jej členskou organizáciou je aj Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL) so sídlom v Košiciach, ktorý zastrešuje študentov zubného lekárstva všetkých štyroch lekárskych fakúlt v SR.

„Zástupcovia členských krajín EDSA sa zvyčajne stretávajú dvakrát ročne na jarných a letných mítingoch konaných v rôznych štátoch. Tieto stretnutia prispievajú k dosahovaniu cieľov asociácie a ich účastníci majú jedinečnú príležitosť spoznať aktívnych kolegov z celého kontinentu, získavať nové skúsenosti a vďaka nim zlepšovať fungovanie študentských organizácii na lokálnej i nadnárodnej úrovni,“ hovorí organizátorka stretnutia 68th EDSA Meeting Košice 2021 MDDr. Ivana Ligusová.

Čerstvá absolventka UPJŠ LF aktuálne pôsobiaca ako generálna sekretárka EDSA bude počas valného zhromaždenia EDSA slávnostne uvedená do funkcie prezidentky asociácie pre akademický rok 2021/2022 a nahradí v tejto funkcii dr. Jamesa Coughlana zo Spojeného kráľovstva.

Ako vysvetľuje I. Ligusová, na medzinárodných mítingoch EDSA sú organizované rôznorodé aktivity ako prednášky, praktické kurzy, diskusie a školenia zamerané na rozvoj schopností a kompetencií študentov zubného lekárstva v klinických aj neklinických oblastiach, okrem iného aj v oblasti time managementu, verejného vystupovania, efektívneho riadenia študentských organizácií alebo tvorby časopisu. Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu sa medzinárodný míting študentov zubného lekárstva neuskutočnil prezenčne už dva roky, preto organizátorov košického stretnutia napĺňa radosťou možnosť zorganizovať 68th EDSA Meeting Košice 2021 takouto formou práve v Košiciach. V našom meste sa toto podujatie koná po šiestich rokoch a je iba druhým mítingom v poradí konaným v našej metropole i na Slovensku.

,,Môj prvý EDSA Meeting som zažila v roku 2017, keď som bola študentka druhého ročníka zubného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ. Táto príležitosť ma veľmi ovplyvnila a zmenila môj pohľad na svet. Umožnilo mi to byť denne v kontakte s priateľmi z celej Európy, venovať sa zaujímavým mimoškolským aktivitám a vydávať medzinárodný časopis. Žiaden míting však nebude pre mňa tak pamätný ako tento, ktorý sa koná na mojej Alma mater v Košiciach a budem na ňom menovaná za prezidentku EDSA na rok 2021/2022. Som veľmi vďačná, že som bola v jesenných voľbách zvolená do čela asociácie, a teším sa na toto obdobie plné povinností, ale aj nových skúseností a príležitostí,“ konštatuje MDDr. Ivana Ligusová.

Podľa slov jej kolegu MDDr. Marcela Paľovčíka, ktorý je takisto čerstvým absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pohrávali s myšlienkou organizácie EDSA Meetingu v Košiciach niekoľko rokov a organizácia takéhoto podujatia v čase pandémie bola pre nich veľká výzva.

„Bolo s tým spojených veľa komplikácií, počnúc voľbou vhodného termínu, kedy by sa podujatie mohlo uskutočniť prezenčne, cez zisťovania za akých podmienok tu budú môcť ľudia pricestovať, kompromisy v počte účastníkov, keďže záujem niekoľkokrát prevyšoval schválený počet účastníkov, až po zháňanie sponzorov, ktorí v tomto neistom období nemali záujem podporiť akciu v obave, či sa nakoniec bude môcť reálne uskutočniť… Avšak skutočnosť, že sa podujatie nakoniec realizuje naživo po dvoch rokoch, považujeme za veľmi významnú pre ďalšie fungovanie celej asociácie. Pretože online podujatia sú síce osožné, ale nedokážu vynahradiť živé diskusie, praktické kurzy a prínos reálnych stretnutí ľudí z rôznych krajín. Veľmi sa z toho radujeme a sme presvedčení, že sme pre kolegov z celej Európy pripravili nezabudnuteľný týždeň,“ podotýka MDDr. Marcel Paľovčík, prezident miestnej organizačnej komisie EDSA Meetingu.

Študenti zdôrazňujú, že realizácia podujatia by nebola možná bez podpory Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá im poskytla nielen svoje priestory, ale aj významnú finančnú pomoc.

„Sme veľmi vďační vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ a zvlášť jej dekanovi prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD. za finančnú podporu tohto podujatia, a tiež mnohých ďalších aktivít nášho Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Fakulta významnou mierou podporuje nielen rôzne vzdelávacie mimoškolské aktivity študentov, aj činnosť spolku a účasť na zahraničných mítingoch. Viacerí z nás mali počas štúdia možnosť cestovať na podujatia v rôznych krajinách a prinášať domov nové myšlienky, ktoré nás posúvali ďalej,“ hovorí MDDr. Ivana Ligusová.

Dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. poznamenáva, že fakulta sa usiluje v rámci svojich možností podporovať obe študentské organizácie pôsobiace na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach – Slovenský spolok študentov zubného lekárstva aj Spolok medikov mesta Košice, ako aj šikovných športovcov z UPJŠ LF.

„Obom študentským spolkom sme poskytli priestory na stretávanie sa a je samozrejmé, že môžu využívať aj prednáškové miestnosti na vzdelávacie aktivity organizované v rámci mimoškolskej činnosti. Finančne im vypomáhame pri organizácii významných podujatí, ako je napríklad celoslovenská roadshow študentov zubného lekárstva Spolu za krásny a zdravý úsmev so skvelou odozvou u verejnosti a veľkým prínosom v oblasti prevencie. Radi sme prispeli aj na toto medzinárodné stretnutie a kongres Európskej asociácie študentov zubného lekárstva EDSA, ktoré sa konajú v Košiciach na pôde našej fakulty. Ich zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme a teší nás, že získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať. Verím, že tento míting bude pre všetkých účastníkov veľmi podnetný a bude akousi satisfakciou za mnohé obmedzenia počas pandémie, ktoré študenti v rôznych krajinách pocítili,“ konštatuje dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Lekárska  fakulta  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciachmá vyše 70-ročnú históriu. Od  svojho  založenia  v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 15-tisíc úspešných absolventov. Na UPJŠ LF aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, vrátane mnohých zahraničných študentov z vyše 50 krajín sveta. 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach realizuje aj postgraduálne vzdelávanie – doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Popri pedagogickej činnosti vyvíja fakulta bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov. Viaceré dôležité projekty pritom zastrešuje národná výskumná infraštruktúra SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) zriadená výnosom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej činnosť zastrešuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. SLOVACRIN je verejná nezisková organizácia spájajúca vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu, ktorá je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN so sídlom v Paríži.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj vďaka prispeniu infraštruktúry SLOVACRIN umiestnila v rankingu univerzít The Emerging Economies University Rankings 2021 na poprednej pozícii v rámci krajín V4. Získala v ňom 4. miesto za Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brne (kt. je univerzitou koordinujúcou činnosť partnerskej infraštruktúry CZECRIN) a je najlepšou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku z pohľadu úspešnosti univerzít vo vede a výskume.

Viac na: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Zdroj: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *