Reakcia SLK na sťažnosť MZSR na konanie doktora Liptáka!

Ministerstvo zdravotníctva dnes na svojom fb zverejnilo informáciu, že podáva SLK sťažnosť na konanie doktora Liptáka. Citujeme zo statusu MZSR:“Lekár Peter Lipták opakovane šíri nepravdivé a zavádzajúce informácie o chorobe Covid–19, bagatelizuje závažnosť tohto ochorenia, nabáda k nenoseniu rúšok, k nedodržiavaniu platných opatrení a pravidelne šíri dezinformácie o očkovaní proti Covidu. Od očkovania odrádzal aj seniorov v domove seniorov Archa, ktorí patria medzi skupiny najviac ohrozené koronavírusom. Peter Lipták tiež vystupoval bez rúška na verejných zhromaždeniach v čase, kedy tým porušoval aktuálne platné nariadenia.“

Prinášame vám reakciu SLK:

„Konkrétnu sťažnosť MZ SR na doktora Liptáka sme zatiaľ oficiálne nedostali, máme informácie len z médií. Akonáhle bude sťažnosť doručená Slovenskej lekárskej komore, Kontrolný výbor SLK po oboznámení sa s podnetom ho zašle MUDr. Liptákovi na vyjadrenie. Následne po oboznámení sa so všetkými relevantnými skutočnosťami a písomnosťami rozhodne, či podá návrh na začatie disciplinárneho konania Disciplinárnej komisii. Tá môže udeliť lekárovi napomenutie alebo pokutu až do výšky 1659 eur. Pri opakovanom porušení môže byť dokonca aj vylúčený zo SLK.

Vzhľadom na množiace sa podnety plánuje SLK v najbližšom období iniciovať pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva SR, na ktorom chceme hovoriť o širších kompetenciách a právomociach SLK.“

Zdroj: Slovenská lekárska komora, 27.8.2021

FOTO:
People photo created by jcomp – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *