Na čo si dať pozor pri kúpe oxymetrov a bezkontaktných teplomerov?

Štátny ústav upozorňuje, že oxymetre a bezkontaktné teplomery, ktoré sú určené pre ľudí, musia byť regulované ako zdravotnícke pomôcky. Pred ich nákupom je preto dôležité overiť si, či ide o legálny výrobok, ktorý spĺňa všetky požiadavky právnych predpisov.

Ako zistiť, či oxymeter a bezkontaktný teplomer vyhovujú právnym predpisom?

Pozorne skontrolujte sprievodnú dokumentáciu a overte si u svojho predajcu či je dostupné k nahliadnutiu aj vyhlásenie o zhode a EC certifikát.

Dôkladne skontrolujte vonkajší obal, na ktorom musia byť uvedené nasledujúce údaje:

⚪ názov výrobku a účel jeho určenia v slovenskom jazyku,

⚪ názov výrobcu, prípadne splnomocneného zástupcu (ak ide o výrobcu mimo EÚ),

⚪ označenie CE so štvorčíslím,

⚪ číslo šarže,

⚪ katalógové, prípadne sériové číslo,

⚪ rok výroby.

Skontrolujte si, či sa v balení nachádza návod na použitie v slovenskom jazyku. Návod je povinnou súčasťou zdravotníckej pomôcky a musí obsahovať aj údaje o výrobcovi (meno, adresa), názov zdravotníckej pomôcky, dátum vydania návodu na použitie alebo dátum poslednej revízie textu a označenie CE so štvorčíslím.

V prípade, že pri kúpe oxymetra alebo bezkontaktného teplomera váhate, odporúčame poradiť sa s lekárnikom, prípadne kompetentným výdajcom zdravotníckych pomôcok.

Bezkontaktný teplomer je určený na meranie telesnej teploty u ľudí. Meria povrchovú teplotu tela zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov, na meranie používa technológiu infračerveného žiarenia. Najčastejšie používané oxymetre sa nasadzujú na prst a slúžia na meranie saturácie, čiže hladiny kyslíku v krvi.

V prípade, že sa na slovenský trh dostane zdravotnícka pomôcka, ktorá nie je originálna, prípadne nespĺňa všetky požiadavky právnych predpisov, ŠÚKL bude konať a vyvodí zodpovedajúce sankcie vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Podrobnosti nájdete tu: https://www.sukl.sk/…/odporucanie-v-ramci-zabezpecenia…

Zdroj, obrázok: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, FacebookPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *