Lekári odmietajú nečinnosť vlády

Slovenské zdravotníctvo je podľa predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia v zlom stave a keďže sa všetky doterajšie roky premrhali a nenastolili sa riešenia, každým rokom sa jeho zlý stav prehlbuje. Bolo len otázkou času, kedy sa dostane do rozhodujúceho momentu, v ktorom ak sa už zásadne nezasiahne, neskoršie riešenia už nemusia pomôcť.

Aj vzhľadom na pandémiu, ktorá rozpad nášho zdravotníctva akcelerovala, sme sa dostali do tohto bodu práve v tomto čase. Ako lekári a aj ako zástupcovia nemocničných lekárov sme sa snažili veci riešiť v minulosti, ale i v súčasnosti. S ministrom zdravotníctva aj s vládou. A absolvovali sme viaceré stretnutia aj so súčasným pánom ministrom, žiaľ, z týchto stretnutí sme nadobudli presvedčenie, že riešenie neprináša ani súčasný minister. Takzvaná reforma nemocníc je reformou vzdušných zámkov a nerieši ani nedostatok sestier a skúsených lekárov ani problém podfinancovaného zdravotníctva. Naopak nepochopenie zásadných problémov nášho zdravotníctva tímom pripravujúcim tieto zmeny sa problémy zdravotníctva len prehĺbia. Takéto dopady na našich pacientov nemôžeme akceptovať.

V priebehu leta sme opakovane žiadali o stretnutie aj pána premiéra, pretože problémy slovenského zdravotníctva a ich riešenie už presahujú tento rezort. Žiaľ napriek prísľubom sme sa stretnutia od pána premiéra nedočkali.

Pandémia priniesla aj zintenzívnenie tlaku konkurencie jednotlivých štátov na trhu so zdravotníkmi a napriek tomu, že okolité krajiny pristúpili k razantnému zvýšeniu miezd lekárov a sestier, Slovensko v tejto veci nekoná. To však už má následky na prehĺbenie nedostatku lekárov a sestier na Slovensku.

Nie sme ochotní sa nečinne prizerať ako sa rady našich kolegov lekárov a sestier pomaly zmenšujú jednotlivými výpoveďami a odchodmi do zahraničia. Nie sme ochotní sa nečinne prizerať ako jednotlivé odchody našich skúsených kolegov ochromujú chod oddelení, celých nemocníc či národných centier. Preto, ako lekári slovenských nemocníc, sme sa rozhodli konať v záujme našich pacientov.

Chod slovenských nemocníc je životne závislý od dobrovoľných nadčasov lekárov. Tí v dobrej vôli každý rok dávajú svoj ničím nevynútiteľný súhlas na nadčasovú prácu nad limity, ktoré síce zákon stanovuje vyššie ako pri iných zamestnancoch, ale v našich nemocniciach sú každoročne už dávno prekročené.

Chod slovenských nemocníc nie je možný bez našich dobrovoľných súhlasov na nadčasovú prácu.

My, lekári, ktorí v problémoch nášho zdravotníctva pracujeme roky, ktorí sa denne s problémami zdravotníctva a našich pacientov stretáme pri našej práci a ktorí sme neustále atakovaní ponukami zo zahraničia, prinášame aj návrhy na riešenie týchto problémov. Navrhujeme riešenia na personálnu stabilizáciu lekárov a sestier, ozdravenie nemocníc a zabezpečenie starostlivosti o pacientov nie len vo veľkých mestách ale aj v regiónoch, ktoré nie sú centre záujmu vládnych politikov, napriek tomu, že obyvatelia týchto regiónov platia rovnaké dane ako obyvatelia regiónov, kde je zdravotná starostlivosť zabezpečená viac.

Rozhodli sme sa, že nebudeme ďalej nečinne sledovať personálny rozklad našich oddelení a nemocníc a nečinnosť vlády a ministerstva. A z tohto dôvodu nevidíme dôvod dávať súhlas na viac nadčasov ako nám prikazuje zákon. Iba tak sa totiž v celej nahote môže ukázať pravda o personálnom kolapse, ktorú asi naši politici potrebujú vidieť.

V týchto dňoch zbierame po našich nemocniciach deklarácie. V týchto vyhláseniach lekári deklarujú, že stoja za našimi požiadavkami. A ak nebudú podniknuté aspoň základné kroky k ich plneniu, nebudú mať dôvod odpracovať viac ako im to vyplýva z pracovnej zmluvy a zo zákona.

Rozhodujúca časť nemocničných lekárov už danú deklaráciu podpísala. Dnes na to upozorňujeme Vládu a vyzývame ostatných kolegov aby sa k nám pridali.

Odmietame svojou nečinnosťou viac akceptovať rozklad nášho zdravotníctva a tak sa neustále zhoršujúce podmienky našich pacientov. Nie s naším súhlasom.

MUDr. Peter Visolajský

Lekárske odborové združenie

Zdroj: LOZ

Foto: LOZ
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *