Vznikne Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Poslanci včera podvečer v Národnej rade dali ústavnou väčšinou zelenú legislatívnemu návrhu z dielne MZ SR na vznik Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Fungovať začne od budúceho roku. Jeho cieľom bude hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA) hradených z verejného zdravotného poistenia, ktorých vplyv na rozpočet bude presahovať hranicu 1,5 milióna eur za rok.

Hodnotenie zdravotníckych technológií je multidisciplinárny nástroj na analyzovanie liekov, testov, očkovacích látok, zdravotných výkonov, pomôcok či prístrojov. Hodnotiť sa bude klinický prínos a ekonomické, etické, organizačné, právne a sociálne aspekty nových, ale aj už hradených technológií. Inštitút sa popri technológiách bude venovať aj ďalším otázkam kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti a podnety bude dostávať od ministerstva, poisťovní, odborných spoločností, ale aj verejnosti či pacientov. Úlohou inštitútu bude aj sledovanie trendov vo vývoji nových technológií.

„Cieľom činnosti inštitútu je poskytovať odborné, transparentné a nezávislé podklady pre rozhodnutia ministerstva. Inštitút bude vydávať analýzy na základe princípov medicíny založenej na dôkazoch a s použitým medzinárodného metodického štandardu EUnetHTA,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Sídlo inštitútu bude v Bratislave, na úvod bude zamestnávať 16 ľudí a jeho financovanie sa bude viazať aj na jeho úspešné plnenie cieľov skrz zadefinovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Zákon kladie veľký dôraz na nezávislosť, odbornosť aj potenciálne konflikty záujmov. Riaditeľa vyberá komisia, ktorej členmi budú zástupcovia stakeholderov v zdravotníctve, ale aj odborník zo zahraničia s najmenej 10-ročnou praxou v HTA. Výberové konania budú verejné, zverejnia sa životopisy uchádzačov aj ich koncepcie rozvoja inštitútu.

Nezávislé hodnotenie zdravotníckych technológií je štandardom v západnej Európe, pričom vznik inštitútu bol súčasťou programového vyhlásenie vlády, ako aj odporúčaní Revízie výdavkov na zdravotníctvo 2019 vypracovanej Útvarom hodnoty za peniaze.

Zdroj: MZ SR, TS




Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *