Skontrolujte si doma zrak – Zakryte si oko! Aby ste videli

Prevalencia ochorenia vedúceho k praktickej slepote bude stúpať

Počet pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly, ktorá je najčastejšou príčinou straty zraku, bude v nasledujúcich rokoch pribúdať. Predpokladá sa tak vzhľadom na rast a starnutie populácie. Ochorenie sa týka predovšetkým seniorov, často si ho ľudia ani nevšimnú a má veľmi rýchly progres. Výhodou je, že existuje jednoduchá pomôcka, pomocou ktorej si zrak môže skontrolovať každý z nás. Amslerova mriežka zachytí abnormálne zmeny a identifikuje, či treba urýchlene vyhľadať pomoc lekára. Svetový deň zraku si tento rok pripomíname 14. októbra a pri tej príležitosti vyzýva ambasádorka kampane Gizka Oňová, ako aj pacientske organizácie ku kontrole zraku Amslerovou mriežkou.

Spomedzi pacientov s trvalou stratou zraku tvoria pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) až 45 %. Ochorenie zasahuje centrálnu časť sietnice oka –  makulu, postihuje ľudí nad 50 rokov veku a jeho výskyt s vekom stúpa. VPDM má veľmi rýchly priebeh, stáva sa, že niektorí ľudia ho odhalia náhodou. Pandémia koronavírusu, ktorou od minulého roka prechádzame, spôsobila odklad kontrolných vyšetrení a aj preto je veľmi dôležité, aby si doma seniori pravidelne kontrolovali zrak a pri akomkoľvek náznaku problému navštívili odborného lekára.

Ako vzniká ochorenie 

Vekom podmienená degenerácia makuly má dve formy, suchú a vlhkú. Suchá forma, ktorá má pomalší progres, je v populácii početnejšie zastúpená a k strate videnia pri nej dochádza postupne. Vzniká, keď sa v sietnici uložia splodiny metabolizmu, napr. vo forme tzv. drúz, prípadne dochádza k zmenám štruktúry sietnice. V makule prichádza k strate buniek a fotoreceptorov, ostáva v nej menej funkčného tkaniva.

Vlhká forma ochorenia sa vyskytuje asi v 15 % prípadov a tým, že postupuje veľmi rýchlo, je nebezpečnejšia. Môže sa vyvinúť u 20 % pacientov so suchou formou ochorenia. Pri vlhkej forme v mieste najostrejšieho videnia, teda v makule, začnú nekontrolovateľne rásť nové cievy. Ich pôsobením vznikne opuch, krvácanie alebo jazva. Postupne sa poškodzujú jednotlivé vrstvy sietnice, fotoreceptory, ktoré potrebujeme na to, aby sme dobre videli.

„Človeku sa v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov videnie začne dramaticky zhoršovať, väčšinou iba na jednom oku. Preto treba ihneď zasiahnuť, aby nevznikali nezvratné zmeny. Liečba na toto ochorenie je dostupná, rozhodujúci je však včasný záchyt ochorenia,“ vysvetľuje očný lekár MUDr. Pavol Kusenda.

S kontrolou zraku pomôže Amslerova mriežka

Na vyšetrenie k odborníkovi je potrebné si niekedy počkať. Rýchlu pomoc však poskytne samovyšetrenie Amslerovou mriežkou, ktorú odporúčajú aj samotní oční lekári. Je rýchle a pomôže odhaliť problém aj bez lekára. Stačí si zakryť jedno oko a druhým sa sústrediť na čierny bod v strede Amslerovej mriežky. Ak vidíte obraz rovnako, váš zrak je momentálne v poriadku a stačí, keď sa otestujete o ďalší mesiac. Ak by ste ho však videli zdeformovane, napríklad vlnité alebo zahmlené čiary, vynechaný obraz, navštívte očného lekára. Dôležité je, aby ste si oči kontrolovali pravidelne a každé otestovali samostatne. Amslerova mriežka je dostupná v ambulanciách oftalmológov, ako aj na webovej stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

„Bola by škoda, ak by sme nevyužili túto skvelú pomôcku, ktorá nás upozorní, ak by sa s našimi očami niečo dialo. Ak by sa tak stalo, odporúčame ihneď vyhľadať očného lekára a informovať ho o výsledkoch samovyšetrenia. Očný lekár potom urobí vyšetrenia, ktoré diagnózu potvrdia či vyvrátia,“ hovorí Josef Vízdal z občianskeho združenia ZA ZDRAVÉ OČI, ktorý má osobné skúsenosti s VPDM.

Ochorenie je možné spomaliť pomocou biologickej liečby, využíva sa  tzv.anti- VEGF liečba, namierená proti tzv. vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru. „Ak je ochorenie neliečené, môže kompletne zmeniť kvalitu života človeka. Vo veľmi krátkom čase sa preňho môže stať problémom a bariérou aj jeho vlastná domácnosť. V takom prípade s klientom, okrem iného, riešime úpravu domáceho prostredia tak, aby preňho bolo bezpečné a zároveň praktické,“ dopĺňa Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Zhoršila sa dostupnosť starostlivosti počas pandémie?

Pandémia koronavírusu na celom svete spôsobila, že mnoho pacientov vynechalo vyšetrenia, ako aj liečbu VPDM. Obava z nákazy spôsobila, že pacienti radšej špecialistu nevyhľadávali. Centrá, ktorých je na Slovensku 19, však starostlivosť naďalej poskytovali. Ako najefektívnejšie sa ukázalo, ak pacientov na vyšetrenia a liečbu volali formou pozývacieho listu alebo telefonátu.  „My v našom centre sme poskytovali plnú zdravotnú starostlivosť. Každého pacienta, ktorý prišiel, sme liečili,“ dodal MUDr. P. Kusenda.

Zakryte si oko, aby ste videli a zapojte sa do výzvy vyhlásenej pri príležitosti Svetového dňa zraku.

Viac informácií o vekom podmienenej degenerácii makuly získate na www.mojeoko.sk, na Facebookovej a Instagramovej stránke „Zakryte si oko, aby ste videli“.

Zdroj, foto: Neuropea, s.r.o., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *