Očkovanie 3. dávkami a očkovanie detí

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes sprístupnilo možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny a na registrovanie očkovania detí vo veku 5 až 11 rokov. Postupy a pravidlá pre registráciu očkovania jednotlivých skupín sú zhrnuté nižšie. Očkovanie treťou dávkou vakcíny aj očkovanie pre malých pacientov je dobrovoľné.

Podávanie 3. dávok vakcíny pre dospelých

Na Slovensku sa začína očkovanie 3. dávkami vakcínou proti ochoreniu Covid-19. Určené je pre pacientov s oslabenou imunitou. Spôsobov, ako sa záujemcovia môžu dať zaočkovať, je niekoľko.

Národné centrum zdravotníckych informácií podľa zoznamov od zdravotných poisťovní bude oddnes posielať SMS správy všetkým pacientom na základe ich diagnóz.

Ide o pacientov:

 • na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít 
 • po transplantácii orgánov užívajúcim lieky na oslabenie imunitného systému 
 • po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch 
 • užívajúcich lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov),
 • so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou – podľa zváženia ošetrujúceho klinického imunológa a v závislosti od charakteru ochorenia
 • s primárnou alebo sekundárnou aspléniou
 • chronickým renálnym zlyhávaním
 • s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou
 • na liečbe vysokými dávkami kortikoidov alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď

Po doručení informačnej SMS sa môžu títo pacienti zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk. Po pridelení termínu sa dostavia na nimi zvolené miesto a budú zaočkovaní.

Registrácia na 3. dávku prostredníctvom elektronického formulára však bude umožnená len tým pacientom, ktorí dostanú informačnú SMS.

Pacienti s informačnou SMS správou sa budú môcť dostaviť na podanie 3. dávky vakcíny aj do vakcinačného centra, v ktorom sa dá zaočkovať bez registrácie. Preukážu sa SMS správou od NCZI, vyplnia potrebné dokumenty a po konzultácii s lekárom budú zaočkovaní. Rovnaký postup môžu zvoliť aj pri očkovaní u všeobecného lekára v ambulancii.

Pre efektívnejší manažment pacientov však Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča, aby záujemcovia využili registračný formulár.

Pacienti, ktorí nedostanú informačnú SMS správu od NCZI, no zároveň trpia niektorou z vyššie uvedených diagnóz, musia navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, ktorý im po zhodnotení ich zdravotného stavu vystaví výmenný lístok. S ním sa následne bez registrácie dostavia vakcinačného centra alebo k ambulantnému lekárovi, ktorý očkuje proti ochoreniu Covid-19.

Pozor!

Podanie 3. dávky vakcíny pre túto skupinu pacientov je možné najskôr 4 týždne po podaní 2. dávky vakcíny.

Odporúčame všetkým záujemcom, aby pred podaním 3. dávky konzultovali svoj zdravotný stav so svojím ošetrujúcim lekárom.

V skratke:

 1. Pacient dostane informačnú SMS od NCZI.
 2. Záujemca sa bude môcť zaregistrovať cez portál www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk.
 3. Po pridelení termínu sa dostaví do zvoleného vakcinačného centra.
 4. S informačnou SMS sa pacient môže dostaviť aj do vakcinačného centra bez predchádzajúcej registrácie. Po overení, vyplnení dokumentov a konzultácii s lekárom bude môcť byť zaočkovaný.
 5. S informačnou SMS pacient môže prísť aj za svojím ošetrujúcim lekárom. Ak lekár očkuje proti ochoreniu Covid-19, bude ho môcť zaočkovať.
 6. Ak pacient nedostane SMS správu, ale je liečený na niektorú z uvedených diagnóz, ošetrujúci lekár mu môže vystaviť výmenný lístok na očkovanie.
 7. S výmenným lístkom príde pacient do vakcinačného centra alebo k ambulantnému lekárovi a bude zaočkovaný.
 8. Elektronická registrácia na očkovanie nie je možná pre pacientov, ktorí majú len výmenný lístok.

Očkovanie rizikových detí od 5. rokov

Od stredy sa otvára možnosť registrácie na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 aj pre deti vo veku od 5 rokov. Je určené pre malých pacientov, ktorí sú vážne ohrození ťažkým priebehom ochorenia Covid-19.

Pred očkovaním je nevyhnutné, aby jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplnil žiadosť o očkovanie, poučenie a informovaný súhlas a ošetrujúci lekár vyplnil výmenný list. Dokumenty sú zverejnené na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-deti-5-11-dok

Následne rodič alebo jeho zákonný zástupca zaregistruje dieťa na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk. Po pridelení termínu sa dieťa s rodičom alebo zákonným zástupcom dostaví do nimi zvoleného vakcinačného centra, ktoré budú v špecializovaných ambulanciách v Bratislave, Martine a v Košiciach.

Je nevyhnutné, aby rodič alebo zákonný zástupca na očkovanie dieťaťa priniesol aj lekárom vyplnený výmenný list. Bez neho nebude dieťa zaočkované.

V skratke:

 1. Rodič vyplní žiadosť o očkovanie, poučenia a informovaný súhlas. https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-deti-5-11-dok
 2. Ošetrujúci lekár vyplní výmenný lístok.

https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-deti-5-11-dok

 • Rodič alebo zákonný zástupca zaregistruje dieťa na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk.
 • Po pridelení termínu sa dieťa s rodičom alebo zákonným zástupcom dostaví do vakcinačného centra.
 • Je nevyhnutné, aby rodič alebo zákonný zástupca priniesol aj výmenný lístok od ošetrujúceho lekára. Bez neho nebude možné dieťa zaočkovať.

Očkovanie zdravotníckych pracovníkov a klientov ZSS

Začína sa aj s očkovaním zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach. Proces očkovania je v réžii samotných nemocníc. Ambulantní lekári sa budú môcť dať zaočkovať po dohode s konkrétnou nemocnicou.

Očkovanie klientov zariadení sociálnych služieb prebieha prostredníctvom výjazdových očkovacích tímov. Rezort práce zhromažďuje požiadavky jednotlivých zariadení, ktoré následne posiela Ministerstvu zdravotníctva. Po preverení údajov sú zoznamy posielané na jednotlivé samosprávne kraje, ktoré koordinujú výjazdové očkovanie vo svojich regiónov.

Pozor!

Očkovanie zdravotníkov a klientov ZSS 3. dávkami vakcíny proti ochoreniu Covid-19 je možné najskôr 6 mesiacov po podaní 2. dávky vakcíny. Nateraz nie je možné podať 3. dávku vakcíny tým osobám, ktoré v minulosti prekonali ochorenie Covid-19 a už sú zaočkovaní 2 dávkami vakcíny.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *