Detská psychiatrička: Zvolenská nemocnica rozšírila svoje služby o detskú psychiatriu

Skúsená psychiatrička: Rodičia by mali pri liečbe dieťaťa spolupracovať

Nemocnica AGEL Zvolen v rámci skvalitňovania a rozširovania zdravotnej starostlivosti myslí aj na detských pacientov. Nedávno rady lekárov rozšírila detská psychiatrička MUDr. Marcela Šoltýsová. Spektrum práce s deťmi, ktoré potrebujú jej odbornú pomoc je veľké. Neoddeliteľnou súčasťou liečby sú však aj rodičia. V rozhovore sme sa odborníčky na detskú psychiatriu spýtali aj to, aké ochorenia detí lieči, ako sa s detským pacientom počas liečby pracuje a čo má na úspešnú liečbu vplyv. 

Ako dlho sa venujete detským psychiatrickým pacientom?

Detským psychiatrickým pacientom sa venujem od r. 2008.

Aká veková kategória detí spadá do Vašej pôsobnosti?

Vyšetrujem deti približne od 2 do 19 rokov.

Aké ochorenia a poruchy liečite?

Najčastejšie ambulanciu navštevujú deti s ADHD, poruchami autistického spektra, rôznymi úzkostnými a depresívnymi poruchami, poruchami príjmu potravy a poruchami správania. Ale vyskytnú sa aj deti s psychotickými poruchami, posttraumatickou stresovou poruchou, psychosomatickými ťažkosťami a pod.

Prístup k detskému pacientovi je z vašej pozície istotne jedinečný, zahŕňa v sebe veľa diplomacie, ale aj taktiky. Sú prípady, kedy sa neviete aj vy akoby „pohnúť z miesta“?

Určite sú aj prípady, kedy nevieme pomôcť, deje sa to najmä vtedy, ak sám pacient alebo rodičia nemajú veľký záujem o spoluprácu alebo majú predstavu, že tabletky vyriešia všetky ich problémy a z ich strany žiadna zmena nie je potrebná. Ale tak liečba nefunguje, zázraky na želanie robiť nevieme. Ideálne je, keď sa v liečbe väčšiny duševných porúch u detí kombinuje liečba farmakologická s liečbou u psychológa, čiže psychoterapiou. Zároveň je ale dôležité poznamenať, že nie každé dieťa, ktoré navštívi ambulanciu, bude mať hneď predpísané lieky. Mám v sledovaní aj deti, ktoré farmakologickú liečbu nevyžadujú. Náročné na liečbu sú tiež deti so závažným organickým postihnutím, kedy sa snažíme aspoň o čiastočné ovplyvnenie nežiaducich prejavov v správaní.

Liečite aj deti s poruchami stravovania. Čo to znamená a aké najčastejšie príčiny tejto poruchy sa u detí vyskytujú?

Poruchy príjmu potravy sú súborom viacerých diagnóz, najčastejšie sa stretávame s mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou. Jednoznačnú príčinu nie je ľahké určiť, väčšinou sa jedná o kombináciu viacerých faktorov, napr. genetickej záťaže, temperamentových čŕt, nastupujúcej puberty, nízkeho sebavedomia, introverzie, disharmonického rodinného prostredia a pod. Tieto faktory nemusia byť zastúpené všetky, rôzne sa kombinujú.

A čo rodičia? Spolupracujú? Ako sa pozerajú na „problémy“ svojich detí? Dôverujú vám?

Sú rodičia, ktorí veľmi ochotne a zodpovedne pristupujú k liečbe, a sú aj takí, ktorých motivovať k liečbe je náročnejšie. Rodičom sa vždy snažím pomerne podrobne vysvetliť princípy a postup liečby, aby sme takýmto situáciám predišli, ale nepodarí sa to vždy. Na spoluprácu sú vždy potrebné obe strany.

Zažili ste počas svojej praxe prípad, ktorý vám utkvie v pamäti ešte dlho? Bol niečím alebo niekým špecifický?

Takých prípadov je viac, buď sa jednalo o vážne traumy, alebo o zvláštne prípady s kombináciou viacerých duševných porúch, ktorých diagnostika vyžadovala veľa času a energie. Alebo pacienti s duševnou poruchou zistenou vo veľmi nízkom veku, napr. 6 ročný  pacient so schizofréniou, alebo tiež 6 ročný chlapec, škôlkar, s typickými prejavmi mentálnej anorexie.

Je súčasťou vašej liečby aj medikamentózna liečba? Ak áno, v akých prípadoch je aplikovaná?

Súčasťou liečby sú aj psychofarmaká. Nasadzujem ich vždy po dôkladnom zvážení benefitov a rizika liečby, v závislosti od závažnosti príznakov a tiež v prípadoch, kedy samotná psychoterapia nepriniesla želaný efekt.

Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *