Zo spomienok vo vašej hlave sa útržky stať nemusia: nová kampaň od Nadácie SOCIA vyzýva k včasnej prevencii demencie

Prišli ste už niekedy o fotky a súbory uložené na pamäťovej karte alebo harddisku? Je to nepríjemná situácia. O čo horšie však je prísť o spomienky uložené v tej najdôležitejšej pamäti – v našej hlave. Na prevenciu demencie sa preto rozhodla už druhý rok upozorniť Nadácia SOCIA, ktorá počas najbližších dvoch týždňov bude spoločne s partnermi informovať verejnosť o viacerých preventívnych aktivitách, vrátane včasného vyšetrenia pamäti. Práve to môže ochorenie odhaliť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe. Všetky informácie o kampani sú dostupné na www.socia.sk.

S demenciou žije vo svete viac ako 46 miliónov ľudí a demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Aj na Slovensku demencia zasahuje do životov desiatok až stoviek tisíc ľudí. Odhaduje sa, že týmto ochorením trpí u nás približne 60-tisíc pacientov, o ktorých sa stará až 150 000 opatrovateľov. V roku 2040 sa však počet pacientov na Slovensku môže zvýšiť až trikrát. Navyše, celú situáciu ešte viac komplikuje pandémia ochorenia COVID-19. Pacienti po prekonaní tohto ochorenia môžu mať podľa prvých štúdií zvýšené riziko vzniku Alzheimerovej choroby, ktorá patrí medzi najčastejšie typy demencie.

Napriek tomu je však demencia na Slovensku dlhodobo podceňovaná a vnímaná ako ochorenie starých ľudí. Nadácia SOCIA sa preto v rámci kampane “Staroba sa nás dotýka”, rozhodla upriamiť pozornosť na prevenciu tohto stigmatizovaného ochorenia. „Kampaňou chceme poukázať na to, že staroba sa nás dotýka v každom veku a už v predstihu môžeme ovplyvniť to, ako ju budeme prežívať. Je teda dôležité si uvedomiť, že demencia je ochorenie, ktoré sa týka nás všetkých – aj mladších, aj starších. Preto sa snažíme poukázať na potrebu a možnosti včasnej ochrany mysle. Preventívne sa tak môžeme brániť proti rôznym typom demencií, ktoré sa v budúcnosti, keď budeme starší, môžu týkať každého z nás, vysvetľuje Mária Machajdíková z Nadácie SOCIA.

Kľúčová je prevencia

Demencia je dôsledok poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr, neurodegeneratívneho ochorenia mozgu (ide o degenerovanie nervových buniek), dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) či poškodenie cievneho zásobenia mozgu. „Demencia je termín, ktorým označujeme súbor určitých príznakov. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií, sú však jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe. Najčastejším ochorením, ktoré vedie k rozvoju demencie, je Alzheimerova choroba. Ide o ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým začínajúcim sa zhoršovaním pamäti. ” vysvetľuje Mgr. Petra Brandoburová, PhD., psychologička z Centra MEMORY v Bratislave. Napriek tomu, že ochorenie najčastejšie postihuje starších ľudí, odborníci zároveň upozorňujú, že ako včasný typ sa môže začať už po štyridsiatke. Kľúčová je preto prevencia, ktorou môžeme ochoreniu predísť, alebo ho môžeme podchytiť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe.

 „V súčasnosti máme dostupné dôkazy o krokoch, ktoré vedú k významnému zníženiu rizika vzniku a rozvoja demencií. Patria k nim najmä roky nášho formálneho vzdelávania a učenia sa, vrátane kognitívneho tréningu, pravidelná fyzická aktivita, konzumácia tzv. stredomorskej stravy, ďalej nefajčenie, mierna konzumácia alkoholu a pravidelná sociálna aktivita,“ hovorí MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem prevencie je však dôležité zamerať sa aj na skorý záchyt ochorenia. „Tieto ciele sleduje aj naša tohtoročná osvetová kampaň. Už druhý rok v spolupráci s Centrom MEMORY a ďalšími partnermi chceme zvýšiť povedomie o tomto ochorení, no zároveň aj posilniť skorý záchyt ochorenia v praxi. Od 26. októbra  budeme 2 týždne pripomínať verejnosti možnosť  vyšetrenia  pamäti. Tento typ vyšetrení sa realizuje v ambulancii klinického psychológa. Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré dokáže včas poodhaliť začínajúce problémy s pamäťou, je možné ho absolvovať osobne alebo online.“, dopĺňa Mária Machajdíková.

Jednoduchá registrácia

Ak sa niekto rozhodne pre vyšetrenie, kvôli jednoduchej registrácii bude prihlasovací formulár na stránke www.socia.sk dostupný do 8. novembra 2021. Vyšetrenie je bezplatné a nie je k nemu potrebný výmenný lístok. Ide o približne 45-minútové sedenie so psychológom, ktorý otestuje, ako je na tom vaša pamäť. Pozrite si video s ambasádorkou kampane, herečkou Henrietou Mičkovicovou, ktorá vyšetrenie absolvovala a približuje jeho priebeh: https://youtu.be/TItuwoGkb2E

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien už 12 rokov otvára smerom k verejnosti (laickej a odbornej) tému starnutia a staroby, každý rok prináša pozitívne pohľady na starobu prostredníctvom tém, napríklad: TU SOM DOMA, NIKTO NEPATRÍ DO STARÉHO ŽELEZA,  MOJE STARšie JA, TO, ČO PRE NÁS UROBILI, NEZOSTARNE. V roku 2016 vytvorila portál http://lienkapomoci.sk/poradcaopatrovatela/, na ktorom sú k dispozícii základné informácie pre existujúcich alebo budúcich opatrovateľov, súčasťou sú edukačné videá, ktoré zachytávajú najčastejšie úkony, ktoré je potrebné vykonávať v domácom prostredí, ak niekto opatruje blízku osobu. Počas tohto obdobia pripravila praktické príručky: Potrebujem pomoc, čo mám robiť (ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím); krátke informácie o službách pre seniorov či leták Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov. V roku 2012 vydala výber prác detí a starých rodičov pod názvom Zrkadlenie. www.socia.sk/staroba-sa-nas-dotyka/

Zdroj: SOCIA, TS

Foto: Gerd Altmann z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *