Ako sa stať rádiológom a čo presne je jeho úlohou?

Rádiológ je neodmysliteľnou súčasťou každého zdravotníckeho zariadenia. Čím presne sa títo špecialisti zaoberajú a aké sú najnovšie trendy v obore, opisuje v rozhovore pri príležitosti dnešného (8. november) Svetového dňa rӧntgenológie a rӧntgenológov prednostka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tatiana Muchová, PhD., MPH.

Aby sa človek mohol stať rádiológom, aké vzdelanie musí mať?

Študent medicíny, lekárskej fakulty, končí štátnicami zo všeobecného lekárstva, následnou promóciou. Získava titul MUDr. Pri voľbe svojho profesného zamerania sa rozhoduje, čo chce robiť. Či bude chirurg, internista, gynekológ, krčiar, očiar, traumatológ či rádiológ. Mnohí už pri ukončení štúdia vedia, akým smerom sa chcú uberať a môžu si zvoliť aj rádiológiu. Niektorí ale stále premýšľajú, nemajú vyhranený názor na svoju profesiu, a tak skúšajú rôzne odbory až sa napokon v praxi rozhodnú pre rádiológiu. Či už tak alebo onak, všetci sú po rozhodnutí pracovať na rádiológii zaradení do špecializácie, ktorá po piatich rokoch praxe končí atestáciou. Vtedy sa z lekára stáva „hotový“ rádiológ. Vždy ale platí, že nech čokoľvek robíte, musíte to robiť z presvedčenia a s láskou.

Čím sa rádiológ zaoberá? Čo presne je jeho úlohou?

Rádiológ je neodmysliteľnou súčasťou každého zdravotníckeho zariadenia. Od neho v mnohom závisí stanovenie diagnózy pomocou zobrazovacích modalít, na základe ktorej potom klinik pacienta môže liečiť. Mnohí si myslia, že rádiológ len popisuje röntgenové snímky, ale jeho úloha spočíva v odhalení patológie (choroby) v ľudskom tele, navrhuje ďalšie zobrazovacie vyšetrenia, aby sa čo najviac priblížil k stanoveniu diagnózy. Využívame aj možnosti intervenčnej rádiológie, vstupujeme do tela pacienta priamo. Napríklad zavádzame rôzne vodiče, katétre, priamo môžeme odobrať vzorku podozrivého tkaniva, mininvazívne rozšíriť zúženú cievu či priamo odstrániť malé ložisko (napr. z prsníka pomocou vákuovej mamotómie).

Aj v rámci rádiológie je viacero odborných špecializácií, ktoré sú tie najrozšírenejšie?

V minulosti sa rádiológ neuberal jedným špeciálnym smerom. K dispozícii boli základné vyšetrenia – röntgen, pribudol ultrazvuk, angio (vyšetrenie ciev),  CT, MR, intervenčná rádiológia. Vzhľadom na tieto možnosti sa postupne lekári začali špecializovať hlavne na MR, intervencie a mamografiu (vyšetrenie prsníkov). Stále ale platí, že základné vyšetrovacie modality (rtg, CT, USG) ovláda každý rádiológ, sú to modality, ktoré sú k dispozícii pacientom, lekárom iných špecializácií nepretržite.

Rádiológia prešla za posledné roky obrovským rozvojom, čo je najnovším trendom v rádiológii?

Rádiológia napreduje veľkými krokmi, stále prichádzajú nové diagnostické prístroje, pomocou ktorých sa zlepšuje diagnostika, pri rtg prístrojoch sa znižuje radiačná záťaž, zvyšuje sa komfort pacientov pri vyšetreniach. Mnohí pacienti sú presvedčení, že vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MR) je to najlepšie. Ale lekár vie, že mnohé diagnózy sa dajú lepšie určiť inými zobrazeniami. Trendom stále ostáva, že lekár si volí takú modalitu, ktorá pacienta zaťaží čo najmenej, ale poskytne užitočné informácie v diagnostike.

Hovorí sa, že dobrým rádiológom sa človek stáva až na základe praxe, čím viac prípadov rieši, popisuje, tým je kvalifikovanejší a skúsenejší, prečo?

Medikom na seminároch hovorím, že dobrý rádiológ musí mať obrazy v očiach. Musí vidieť veľa obrázkov bez chorobných zmien, aby následne vedel určiť zmeny chorobné. Čím viac vyšetrení vyhodnotí, tým sa lepšie v diagnostike orientuje. A aj po rokoch praxe sa stane, že zrazu uvidí na rtg snímke, USG, CT, MR obraze niečo nové, s čím sa dovtedy nestretol. Ako pre každého lekára platí, že sa vzdeláva celý život, pre rádiológia to platí niekoľkonásobne. Vyžaduje si to hodiny, dni, mesiace aj roky praxe. Intervenčná rádiológia si zase vyžaduje aj manuálnu zručnosť, pretože predstavuje akúsi „malú chirurgiu“.

Hoci sa o tom málo hovorí, ide o jedno z najperspektívnejších povolaní a zameraní v medicíne. Paradoxne je však rádiológov nedostatok, prečo?

Lekár rádiológ prichádza do priameho kontaktu s pacientom menej často, ako je to pri iných špecializáciách. Rtg snímky, CT, MR, mamografické vyšetrenie urobí rádiologický technik, lekár následne zhotovené obrazy vyhodnotí. Podávanie kontrastnej látky si vyžaduje prítomnosť lekára. Pri USG vyšetrení je lekár v priamom kontakte s pacientom. Intervenčné vyšetrenie, intervenčný zákrok robí priamo lekár. Aj to je možná príčina, prečo je rádiológov menej, až málo. Mladí lekári chcú byť často priamo pri pacientovi, chcú ho liečiť, chcú operovať. Pritom rádiológia je odbor, ktorý má veľkú perspektívu, veľký progres.

Jedným z argumentov by mohli byť aj obavy z bezpečnosti pri práci, keďže sa pracuje s rôznymi druhmi žiarenia, dnes je tá situácia ale podstatne iná, ako bola v minulosti, však?

V dávnej minulosti sa rádiologické vyšetrenia robili priamo „zo štítu“, kedy bol lekár či rádiologický technik priamo vo vyšetrovni, a teda priamo v miestnosti so žiarením. V súčasnosti sú ale rtg prístroje digitalizované, diaľkovo ovládané, kedy personál nie je ohrozený žiarením. Aj pre pacientov sú dávky žiarenia výrazne znížené. Takže strach, obavy z ochorenia následkom práce sú neopodstatnené.

Absolvujú rádiológovia v tomto smere nejaké špeciálne prehliadky svojho zdravotného stavu?

Aj napriek týmto zlepšeniam práce so zdrojmi žiarenia sú rádiologickí pracovníci podrobovaní pravidelným preventívnym prehliadkam častejšie, ako iná populácia. Za dlhé roky mojej praxe som sa vo svojom okolí nestretla s prípadom poškodenia zdravia rádiologického pracovníka.

Rastie počet rádiologických výkonov v nemocnici?

V našej nemocnici zaznamenávame neustály nárast rádiologických vyšetrení. V dnešnej pandemickej dobe je tento nárast ešte markantnejší.  Základné vyšetrenia, ako je rtg, USG, mamografia vykazujú nárast počtu aj vďaka prevencii, čo je dobré a vítané, pretože vďaka týmto vyšetreniam dokážeme odhaliť počiatočné štádiá ochorení, ktoré sú liečiteľné, až vyliečiteľné. Na ich základe odporúčame následné vyšetrenia, ako je CT, MR alebo aj rádiologický intervenčný prístup.

Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *