Dnes si pripomíname Svetový deň rádiológie, priekopníkom odboru na Slovensku bol MUDr. Vojtech Alexander

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, je úzko spätá s priekopníkom a zakladateľom nového vedného odboru rádiológie na Slovensku, MUDr. Vojtechom Alexandrom. V súčasnosti nemocnica pracuje s najmodernejšími prístrojmi tohto odboru. Moderné a zrekonštruované priestory sa môžu pochváliť špičkovým RTG a CT prístrojom.

MUDr. Vojtech Alexander sa narodil 30. mája 1857 v Kežmarku. O devätnásť rokov neskôr sa rozhodol pre štúdiá na lekárskej fakulte Univerzity Petra Pázmányho v Budapešti. Po štúdiu sa vrátil do rodného Kežmarku, kde začal so svojou lekárskou praxou. V časti Kežmarského hradu si zriadil provizórnu operačku a ošetrovňu. Vynaložil veľké úsilie pri organizovaní finančných zbierok, vďaka ktorým sa začali v roku 1900 budovať základy kežmarskej nemocnice. Mesto odkúpilo neďaleko rieky Poprad budovu hotela a adaptovalo ju na nemocnicu.

Spolok spišských lekárov a lekárnikov dal súhlas na uvoľnenie finančných prostriedkov, vďaka ktorým bol koncom roka 1897 na Slovensku nainštalovaný prvý röntgenový prístroj. Objednávateľom prístroja od firmy Reiniger Gebert und Schall z Erlangenu bol MUDr. Vojtech Alexander,  čím sa zaslúžil o dodanie jedného z prvej série továrensky vyrobených röntgenových aparátov. Spočiatku MUDr. Vojtech Alexander röntgenoval kvety, mušle, krtov, salamandry a zvieracie zárodky. Začiatkom roka 1898 zröntgenoval pravú ruku svojmu priateľovi, Pavlovi Stenczelovi. V tom čase trvalo vyhotovenie snímky približne 5 minút.

„Dnes máme aj v našej nemocnici k dispozícii najmodernejšie rádiodiagnostické príslušenstvo. Samotné vyhotovenie snímok sa s technologickým progresom zredukovalo na niekoľko sekúnd. Nový digitálny RTG prístroj so stropným závesom motorického stojana RTG lampy a výklopným vertigrafom umožňuje lepšie ovládanie prístroja a manipuláciu s pacientom. Prístroj má taktiež možnosť vytvárania jedného obrazu, v ktorom sú spojené viaceré snímky. To je prínosom najmä pri ortopedických indikáciách na zobrazenie celej chrbtice pri skoliózach u detí a na zobrazenie dlhých kostí. Výhodou nového RTG prístroja je vyššia kvalita obrazu, nižšia radiačná záťaž a možnosť úpravy obrazu v post processingu. Pracovisko je prepojené s informačným systémom nemocnice a výhodou je aj samozrejmá archivácia obrazov systéme PACS,“ informuje vedúci rádiologický technik kežmarskej nemocnice Bc. Marián Ksiažek.

„Na CT pracovisku kežmarskej nemocnice sa vykonáva široké spektrum vyšetrení hlavy, hrudníka, abdomenu a malej panvy, vyšetrenia pohybového aparátu a vyšetrenia ciev. Konvenčná diagnostika  ochorení tráviacej trubice ustupuje do úzadia, v popredí sú endoskopické metódy a nové metodiky počítačovej tomografie CT kolonoskopia  s virtuálnym zobrazením a CT enterografia. Prevažnú časť kontrastných vyšetrení tvorí diagnostika nádorových ochorení a stagingové vyšetrenia pri onkologických ochoreniach. Dôležitou súčasťou v spektre vyšetrení sú angiografické vyšetrenia. Je dôležité, aby pacient neprijímal potravu najmenej 6 hodín pred CT vyšetrením. Jeden až dva dni pred daným vyšetrením, by mal prijímať len ľahkú stravu,“ dodáva vedúci rádiologický technik.

Zdroj: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *