Tlačová správa k aktuálnej pandemickej situácii a stanovisko SLK k navrhovaným opatreniam odborného konzília

V poslednom týždni sa odôvodnene zvýšila aktivita zdravotníkov. Základné dôvody sú dva: rýchle zhoršovanie epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijímanie štátneho rozpočtu. Zvýšenú pozornosť si z pohľadu Slovenskej lekárskej komory zasluhuje včerajšia Verejná výzva 1300 zdravotníkov pracujúcich na covidových oddeleniach, tlačová beseda Lekárskeho odborového združenia a výstupy z posledného zasadania konzília odborníkov.

Slovenská lekárska komora prijala už pred mesiacom, na svojom Sneme 2.októbra 2021 Vyhlásenie k očkovaniu proti COVID-19. Sme radi že sme prispeli k aktivizovaniu zdravotníckych organizácií v tomto smere. Tvrdíme, že zákonné práva očkovaných plus zo zdravotných dôvodov nezaočkovaných sú rovnocenné s právami nezaočkovaných občanov. Tvrdíme, že práva pacientov s inými chorobami ako COVID-19 sú rovnocenné s právami nezaočkovaných občanov. Nemá dochádzať k poškodeniu pacientov pre odsun plánovaných výkonov zdravotnej starostlivosti z dôvodu vyťaženia kapacít zdravotníckych zariadení.

Pokiaľ sú k takémuto záveru námietky, fakt, že 70-85 % hospitalizovaných sú nezaočkovaní pacienti, je nevyvrátiteľný. Čísla hovoriace o medziročnom náraste úmrtí na iné choroby hovoria jasne o vzťahu obsadenosti nemocničných lôžok a problémoch na ambulanciách pre chorobu COVID-19. Súhlasíme a budeme súhlasiť s právom občana SR nedať sa očkovať (teda s dobrovoľným prístupom k očkovaniu), a tým osobne znášať zdravotné, prípadne život ohrozujúce dôsledky.

Zároveň si však myslíme, že v prípade, ak ošetrujúci lekár odporúča očkovanie konkrétnemu pacientovi, podpísanie nesúhlasu by malo byť súčasťou dokumentácie v záujme budúcej právnej ochrany lekára. Zároveň sme presvedčení, že nikto vedome nemá právo ohroziť iného človeka, vrátane ohrozenia lekára.

Tak ako v ČR, aj u nás sa blíži doba právnej ochrany tých, ktorí boli dokázateľne nakazení chorobou od ľudí, ktorí sa neriadia odporúčaniami odborníkov. Slovenská republika nie je demokratickejší štát ako Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, či Veľká Británia, ktoré prijímajú jasné opatrenia na ochranu zdravia tých občanov, ktorí nechcú byť chorí, nechcú zomrieť na ochorenie COVID-19 a čo je už mimo zdravotníctva, chcú žiť normálnejší život. Bráni im v tom riziko nakazenia infekčnou chorobou, ale aj ľudia, ktorí sú vedome alebo nevedome egoistami.

Ešte veta mimo medicíny: Kto nemá vodičský preukaz, nesmie viesť auto, ak sa tak stane, nasleduje trest. Nikoho nenapadne hovoriť o porušovaní jeho ľudských práv. Nie je znevýhodnený, ale ide o výhodu pre tých, ktorí majú vodičský preukaz. Túto vetu adresujeme tým, ktorí sa v záujme víťazstva vo voľbách o 2 roky !!! obávajú konať kompetentne, alebo tých, čo napádajú kroky, ktoré by urobili rovnako v rovnakej situácii, ale v súčasnosti vyvolávajú negatívne emócie v spoločnosti.

Je potešiteľné, že občania si už vedia niektorých politikov oceniť (napríklad v prieskumoch). Je načase uvedomiť si, že COVID-19 je vírusovým ochorením so sezónnym výskytom. Čaká nás aj v budúcnosti. Keďže je však chorobou agresívnejšou, v súčasnosti so závažnými zdravotnými a druhotnými sociálnymi a ekonomickými následkami pandemického (je potrebné opakovane zdôrazňovať, že nie epidemického) charakteru, žiada si to riešenia, ktoré sú neštandardné. Ľudia sú však už príšerne unavení, nedôverčiví, aj preto tak dôverujú sociálnym sieťam, ich strach je často vystriedaný agresivitou.

Podotýkame, že ľuďmi sú však aj lekári, sestry, záchranári, zdravotníci. Aj oni sú už unavení, vyčerpaní, nedôverčiví, majú obavy z agresivity spoločnosti, ktorá ich raz zatracuje, inokedy velebí a majú pomaly strach z výkonu svojho povolania.

Slovenská lekárska komora týmto:

– verejne podporuje epidemiológov, ktorí rozumejú epidemiológii, dlhoročne sa v nej vzdelávajú a ktorí odmietajú diskusie s ľuďmi, ktorí z neznalosti, pre svoju povahu alebo úmyselne vymývajú mysle množstva slušných nezaočkovaných ľudí,

– verejne podporuje lekárov a všetkých zdravotníkov, z ktorých niektorí už doplatili zdravím alebo aj životom za svoju obetavosť a naďalej pracujú a pomáhajú chorým. Ešte ostali lekármi.

– verejne podporuje politikov, ktorí rešpektujú odporúčania odborníkov, prestali zbierať na ochorení COVID-19 populistické body hľadaním právnych kľučiek a ktorým skutočne záleží na zvládnutí tejto pliagy začiatku 21. storočia

– verejne podporuje občanov, ktorí dodržiavajú protiepidemické opatrenia a rešpektujú odborníkov v oblasti zdravotníctva, verejne podporujeme ich zvýhodnenie v bežnom živote.

Slovenská lekárska komora Bratislava, 9.11.2021

Stanovisko SLK k navrhovaným opatreniam konzília:Konzílium odborníkov navrhlo:

1. obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch

Stanovisko SLK : obmedzenie pohybu sa nesmie týkať zabezpečenia nevyhnutných životných potrieb

2. test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia na vstup do zamestnania od červeného okresu

Stanovisko SLK : od bordového okresu

3. home office pre všetkých, ktorí môžu, od červených okresov

Stanovisko SLK : identické

4. prerušiť prezenčnú výučbu na týždeň alebo dva v bordových a červených okresoch

Stanovisko SLK : zvážiť, či uvedený čas prerušenia výučby povedie k pozitívnym zmenám z pohľadu výskytu choroby medzi deťmi a rozdielny prístup k adolescentom

5. otvorené prevádzky v bordových okresoch len do 22. hodiny

Stanovisko SLK : identické

6. obmedziť svadby, diskotéky a večierky

Stanovisko SLK : identické

7. podávanie tretej dávky vakcíny u rizikových skupín

Stanovisko SLK :

– absolútny súhlas,

– zabezpečiť nemenný postup pri oznamovaní termínu očkovania

– opakovane žiadať uistenie, že podávanie 3. dávky nepovedie k nedostatku vakcín na 1. a 2. očkovanie

8. navýšiť reprofilizované lôžka

Stanovisko SLK : je to úloha MZ SR a súkromných nemocníc, existuje však dostatok „covidového“ personálu na takto rozšírené kapacity?

9. platiť zvýhodnenú PN pri ochorení Covid-19 len zaočkovaným

Stanovisko SLK : Je potrebné prehodnotiť inštitút zvýhodnenej PN, Samozrejme liečba musí byť poskytnutá všetkým občanom podľa zákona

Zdroj, foto: Slovenská lekárska komora Bratislava, 9.11.202
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *