UNLP: Monoklonálne protilátky dostalo vyše 100 pacientov. Bez sprievodných komplikácií. Ani jeden z týchto pacientov neskončil v nemocnici.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice liečime pacientov kombináciou monoklonálnych  protilátok obsahujúcich kasirivimab /imdevimab takmer dva týždne. Naši zdravotníci ich podávajú tak,  ako boli dodané z Ministerstva zdravotníctva SR. „Už prvé skúsenosti našich infektológov svedčia o tom, že tieto protilátky pomôžu znižovať počty pacientov v nemocnici. Je veľmi dôležité, aby boli podané včas, veríme, že to pomôže čiastočne znížiť mimoriadne napätú situáciu s pribúdaním počtu covidových pacientov,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

V UNLP je hospitalizovaných vyše 200 pacientov s ochorením COVID-19. 50 sú v kritickom stave, pričom 10 sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ostatní na high flow kyslíkové prístroje.  „Monoklonálne protilátky sme podali viac ako 100 pacientom na dvoch klinikách. A evidentne vidíme, že títo pacienti sa k nám nevracajú a neprichádzajú na hospitalizáciu,“ hovorí prof. Pavol Jarčuška – prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.  „V súčasnosti sa k nám dostáva pomerne veľa pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na podanie monoklonálnych protilátok a to je dobrá správa. Títo pacienti majú významne nižšiu pravdepodobnosť,  že sa dostanú do nemocnice, že budú mať závažný priebeh infekcie alebo, že zomrú. Ten efekt bol dokumentovaný v klinických štúdiách, z našich skúseností to tiež môžeme potvrdiť.“  

Podávajú sa podobne ako infúzia

Pacienti musia podpísať informovaný súhlas s užitím tohto lieku, pretože zatiaľ nie je schválený v EÚ. Dnes by mal byť liek schválený podmienečnou autorizáciou regulačnou autoritou  – EMA. Je využívaný vo viacerých krajinách EÚ v súlade s národným povolením pre použitie humánneho lieku. Použitie na Slovensku je možné na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Zdravotnícke zariadenia postupujú na základe usmernenia rezortu zdravotníctva.  „Pacient dostane infúziu, ktorá trvá približne 20 minút a po tejto infúzii ešte hodinu čaká v ambulancii, či sa nevyskytne vedľajšia reakcia. U nás sme zatiaľ vedľajšiu príhodu zaznamenali len v prípade jedného pacienta, išlo o menšiu zimnicu po podaní protilátok,“ vysvetľuje Jarčuška. 

Komu sú monoklonálne protilátky určené?

„Kombinácia kasirivimab /imdevimab je určená pre pacientov, ktorí majú infekciu Covid-19, ktorí majú rizikové faktory pre vznik ťažkého priebehu infekcie. Sú to pacienti, ktorí majú nad 65 rokov, pacienti so závažnými pridruženými ochoreniami, ktoré sú presne špecifikované. Ďalej sú tieto protilátky určené pacientom s BMI, teda indexom telesnej hmotnosti nad 35, a súčasne pacientom, ktorí majú závažnú poruchu imunity,“ vysvetľuje prof. Pavol Jarčuška.   

Mokoklonálne protilátky je možné podať aj pacientom, ktorí boli očkovaní

„Vzhľadom na to, že samotné očkovanie predstavuje veľmi dobrú ochranu, dávame monoklonálne protilátky len pacientom, ktorí majú presne špecifikovaný stredne závažný klinický priebeh ochorenia COVID-19 a spĺňajú kritériá či už veku alebo  základných ochorení,“ vysvetľuje infektológ.

Kontaktujte Call centrum UNLP

Podávanie protilátok je nastavené dvoma spôsobmi. Prvý, je automatický nárok pacienta nad 65 rokov (v prípade, ak ide o očkovaného pacienta tak len so stredne závažným klinickým  priebehom). Takíto pacienti dostanú informačnú SMS o možnosti liečby. V prípade pacientov mladších, ako 65 rokov je indikácia podania na zvážení a rozhodnutí všeobecného lekára, ktorý najlepšie pozná stav pacienta. Ten môže kontaktovať Call centrum UNLP – 0908 037 554.  

„Chceme vyzvať všeobecných lekárov, aby naše Call centrum kontaktovali. Pomôžu tým liečiť pacientov včas, vieme tak predísť závažným stavom a preplneniu našich covidových oddelení,“ uzatvára generálny riaditeľ Slávik.

Aktuálna situácia v UNLP

V UNLP máme aktuálne vyčlenených 260 lôžok pre pacientov s covid-19 vrátane psychiatrických. „Sú obsadené na 78%. Covidové lôžka máme vyčlenené na viac než desiatich medicínskych pracoviskách. Nateraz nám pri umiestňovaní pacientov pomáha dobrá koordinácia s okolitými zdravotníckymi zariadeniami,“ konštatuje výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Zdroj, foto: UNLP, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *