Len nesladiť nestačí

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia alebo sú v štádiu prediabetického syndrómu, čo znamená, že majú vyššiu hladinu cukru, ako je normálne, no ešte nie tak vysoká, aby sa dala klasifikovať ako diabetes. Spomedzi všetkých prípadov diabetu tvoria až 90 % pacienti s cukrovkou 2. typu. Ak cukrovka nie je dostatočne a správne liečená, môže významne skrátiť očakávanú dĺžku života. Cukrovka je hlavnou príčinou srdcovocievnych ochorení, slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií dolných končatín. Diabetici majú vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú zároveň náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.

Slovenská diabetologická spoločnosť, Slovenská diabetologická asociácia, Zväz diabetikov Slovenska i Asociácia diabetikov Slovenska neustále upozorňujú na dôležitosť informovanosti a prevencie ochorenia diabetes mellitus. A tiež na prediabetes a nutnosť včasnej diagnostiky cukrovky.

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 11.11.2021 v Park Inn by Radisson Danube Bratislava k tejto téme vystúpili: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu a viceprezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorý hovoril o tom, čo diabetes je, o formách i najnovších prístupoch ako chorobu dostať pod kontrolu.

Celosvetovo žije 463 miliónov ľudí s diabetom a predpokladá sa, že do roku 2045 sa počet chorých s diabetom zvýši na 700 miliónov. Okrem toho, že táto choroba postihuje metabolizmus cukrov, tukov i bielkovín je aj hlavným rizikovým faktorom veľkých a malých ciev. Cukrovka postihuje celý organizmus a všetky orgány a tak je dôležité si uvedomiť, že optimálnou liečbou diabetu je nielen zameranie sa na glykemickú kontrolu, ale predovšetkým ovplyvnenie následkov a kardiovaskulárnych príhod (u cukrovkárov je 2-4 krát väčšia pravdepodobnosť, že budú trpieť kardiovaskulárnym ochorením než osoby bez diabetu). Predchádzanie dôsledkov cukrovky ako slepota, zlyhanie obličiek, amputácia dolných končatín a tiež v prípade tehotných pacientiek zdravý vývoj plodu a celkový priebeh tehotenstva je hlavným cieľom liečby a kontroly diabetikov.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., diabetológ a primár Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni a prezident OZ Slovenská diabetologická asociácia sa venoval súčasnej, horúcej téme a vzájomne si hrozivo nevyhovujúcej dvojici- COVID 19 a diabetes mellitus. Ako a prečo stúpol počet úmrtí pacientov s cukrovkou počas pandémie COVID-19?

Podiel úmrtí v skupine diabetikov počas pandémie vzrástol a bol 7x vyšší ako v skupine nediabetikov. Konkrétne podiel zomretých diabetikov počas pandémie na celkovom počte zomretých poistencov stúpol z 26 % na 29 %!

Niekoľko údajov, ktoré sa týkajú krajov: V rámci krajov došlo k najvyššiemu relatívnemu nárastu úmrtí v nitrianskom, trenčianskom a prešovskom kraji, k najnižšiemu v trnavskom, banskobystrickom, a bratislavskom kraji.   

Doc. Martinka upozornil aj na dôležitosť manažovania liečby diabetikov počas pandémie COVID-19. Jednou z dôležitých zásad je nechať sa kompletne zaočkovať, pravidelne komunikovať so svojim lekárom, snažiť sa o čo najlepšiu kontrolu glykémií, ale aj dbať na to, aby sa pacientovi náhle neminuli lieky a pomôcky. Diéta, pohyb a redukcia nadhmotnosti sú samozrejmosťou.

PhDr. Petra Ferenčíková, prezidentka Asociácie diabetikov Slovenska upozornila na sociálne a finančné dôsledky cukrovky pre diabetika a jeho rodinu. A tiež na aktivity Asociácie diabetikov Slovenska, ktorými svojim členom pomáhajú.

Niekoľko tipov na ten najvhodnejší pohyb (rýchla chôdza) pre diabetika i ako zdravo sladiť (nesladiť, jesť potraviny obsahujúce prirodzený cukor) poskytla koučka pre zdravý životný štýl, stravovanie a šport a tiež autorka kníh Nesladím a Beh ťa zmení Angelika Kutišová.

Len nesladiť skutočne nestačí. Čím viac budeme o tomto ochorení písať a hovoriť, tým viacej nezmyselných mýtov typu – „cukrovku má ten, čo veľa sladí“- odstránime. Diabetici sú veľmi ohrozenou skupinou v súvislosti s epidémiou COVID-19. Všetky informácie o cukrovke pomáhajú a edukujú nielen diabetikov, ale aj celú spoločnosť.

Viac na stránke: https://events.amedi.sk/sk/podujatie/423/page/2385

Zdroj, foto: A-medi management, s.r.o., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *