Vyhlásenie konzília odborníkov k zmenám opatrení

Konzílium pozitívne vníma to, že vláda prijala väčšinu navrhovaných opatrení. Zároveň
veríme, že ak sa situácia v krátkom čase nezlepší, budú neprijaté návrhy znova diskutované.
Vzhľadom na okolnosti dokonca nemôžeme vylúčiť ani potrebu ďalšieho sprísňovania.

Epidemiologická situácia na Slovensku je kritická. Potrebujeme ráznu zmenu opatrení a zlepšenie
ich dodržiavania. Krátkodobým cieľom je chrániť ľudské životy a zachovať funkčný zdravotný
systém. Zo strednodobého hľadiska je nevyhnutné výrazne zvýšiť zaočkovanosť populácie. Len
tak dokážeme zmierniť dopady tretej vlny pandémie a pripraviť sa na ďalšie. Rozhodujúce je
bezodkladné uvedenie opatrení do praxe, sledovanie ich efektivity, ako aj ich rýchla adaptácia
v prípade, že sa ukážu ako málo účinné.

Esenciálnym opatrením, ktoré konzílium navrhlo vláde, je obmedzenie pohybu nezaočkovaných
osôb v čiernych okresoch. Na toto bolo naviazané otvorenie prevádzok pre zaočkovaných
a prekonaných (za predpokladu prísneho dodržiavania a kontroly tohto opatrenia). Obmedzenie
pohybu, bohužiaľ, nebolo prijaté. Konzílium preto považuje za kľúčové obmedziť vstup osôb,
ktoré nie sú očkované a ani ochorenie neprekonali, na všetky miesta, kde sa združuje väčšie
množstvo ľudí. To sa týka podujatí aj prevádzok, s výnimkou nevyhnutných.

Pri snahe zachovať v chode prevádzky považujeme za veľmi dôležité, aby sa aktívne zapojili
stavovské organizácie, združenia a asociácie. Vyzývame ich, aby rozhodne a presvedčivo podporili
očkovanie zamestnancov svojich členov a aby sa zasadili o prísne dodržiavanie pravidiel.


Konzílium oceňuje návrh legislatívnych úprav, ktoré posilnia vykonateľnosť a vymožiteľnosť
platných opatrení. Vážime si tiež, že vláda myslí aj na ochranu zdravotníckych pracovníkov. Konzílium víta povinné kontroly OTP pre všetkých zamestnancov. Aby sme motivovali k očkovaniu, je do budúcnosti dôležité, aby si zamestnanci hradili testy sami. Prítomnosť nezaočkovaných zamestnancov v gastro sektore považujeme z hľadiska epidemického rizika zaprechodné riešenie. Návrat do normálneho života nám zabezpečí len očkovanie.

V Bratislave, 11.11.202


Zdroj: Konzílium odborníkov

Foto: morhamedufmg z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *